+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Bulutlar Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Bulutlar Hakkında Bilgi

  Bulutların Özellikleri Uzunca Bilgi
  bulutlar-n-zellikleri.jpg
  Bulut nedir nasıl oluşur?
  Bulutlar serbest atmosferde buz kristalleri ve su damlacıkları gibi parçaların bir araya gelmesiyle oluşur.
  Bunun için yeryüzünün dengesiz bir biçimde ısınmasıyla ya da başka nedenlerle yükselen havanın soğuyarak yoğunlaşması gerekir.
  Bulutlar yeryüzüne ulaşan güneş enerjisini ve yeryüzünden uzaya geri yansıyan enerji miktarını düzenleyerek iklim üzerinde önemli rol oynar.
  Bulutlar gökyüzünde bulundukları yükseklik yapıları ve içeriklerine bağlı olarak enerjiyi farklı biçimlerde düzenlerler.
  Söz gelimi bir bulut tipi yeryüzünden yansıyan enerjiyi yeryüzüne geri yansıtarak sıcaklığı tutarken; bir başka bulut tipiyse güneş ışınlarını yansıtarak yeryüzünün ısınmasını engelleyebilir.
  Örneğin bulutsuz gecelerde havanın başka zamanlara göre çok daha soğuk olduğunu farketmişsinizdir.
  Bulutların yalıtıcı etkisi olmadığı için böyle gecelerde yeryüzünden çok daha fazla enerji uzaya geri yansır. Bulutların Sınıflandırılması
  Bulutların sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden biri bulut tabanının yeryüzünden yüksekliğidir.
  Yeryüzünden yükseltilerine göre üç farklı bulut tipi vardır.
  Yüksek bulutların tabanı yeryüzünden 6000 m ve daha yukarıda bulunur.
  Orta yükseklikteki bulutların tabanı yerden 2000 – 6000 m; alçak bulutların tabanıysa en çok 2000 m yüksekliktedir.
  Bulut sınıflandırmasında kullanılan bir başka ölçüt ise bulutun yerden bakıldığında nasıl göründüğüdür.
  Bulutları betimlemek için daha çok Latince sözcükler kullanılır.
  Kümülüs sözcüğü Latince’de “yığın” anlamına gelir.
  Stratus “tabaka”; cirrus “saç telleri” nimbus “yağış” anlamına gelir.
  Öte yandan yükseklerdeki bulutlar “cirro” önekini alır.
  Orta yükseklikteki bulutlarsa “alto”. Adında “nimbo” ya da “nimbus” geçen bulutlar yağış bulutlarıdır.
  Alçak bulutların adlarına özgü tek bir ek yoktur.
  Örneğin stratokümülüs iki farklı temel bulut biçiminin özelliklerini taşıyan bir alçak buluttur.
  Duman Nedir
  Yanma sonucu ortaya çıkan havada asılı duran ya da hareket eden parçacıklardır.
  Bir süre hareket ettikten sonra dumanın içindeki büyük parçacıklar yere iner.
  Dumanla birlikte oluşan sis insan sağlığı açısından çok zararlıdır.
  1980′li yıllarda kış aylarında Ankara’da bu durum çok sık yaşanıyordu.
  Hortum Nedir
  Kümülonimbus bulutundan yeryüzüne uzanan ve kendi ekseninde hızla dönerek yol alan hava sütunu.
  Hortum dünyanın belli bölgelerinde sık görülen bir fırtına türüdür.
  Çok büyük zararlara yol açabilir.

  Sis Nedir
  Sis tabanı yeryüzünde olan bir buluttur.
  Atmosferdeki su buharının damlacıklar halinde yoğunlaşmasıyla oluşur.
  Bunun nedenlerinden biri sıcak havanın soğuk bir su ya da kara kütlesinin üzerinden geçmesidir.
  Gece yeryüzünün aşırı soğuması ya da bir yamaç boyunca yükselen havanın soğumasıyla da sis oluşabilir.
  Şimşek Nedir
  Kümülonimbus bulutlarının zıt yüklü kutupları arasındaki elektron akışı sırasında görülen ışık patlaması.
  Bu elektrik boşalımı bulut içinde olabileceği gibi bulutla hava arasında ya da bulutla yer arasında da gerçekleşebilir.
  Yoğunlaşma İzi
  Atamosferin düşük sıcaklıktaki bölgelerinde yol alan uçakların arkasında bıraktığı ince çizgi biçimindeki bulutlardır.
  Jet motorlarının egzosundaki su buharından kaynaklanır.
  O yükseklikte havadaki nem oranının fazla olduğunu gösterir.
  Ne kadar uzunsa nem oranı o kadar fazla demektir.
  Buhar izi olarak da adlandırılır.
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Bulutlar bizim yaşam kaynağımız olan suları taşımaya yarayan gaz tanecikleridir. Buharlaşmış olan sus buharı gaz elementleriyle oluşarak suları bir bölgeden başka bir bölgeye taşımaktadır.
+ Yorum Gönder