+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafya'da kıstak ne anlama gelir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Coğrafya'da kıstak ne anlama gelir
  KISTAK NEDİR ?  Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su ile çevrili dar kara parçası

  KISTAK NEDİR.jpg

  Kıstak ya da berzah, deniz içinde iki adet kara parçasını birbirine bağlayan dar kara parçasıdır. Yunanistan'da Mora Yarımadası'nı Yunanistan Yarımadası'nın geri kalanına bağlayan Korint Kıstağı, Kuzey ve Güney Amerika'yı bağlayan Panama Kıstağı, Mısır'ı Afrika'ya ve Asya'ya bağlayan Süreş Kıstağı bu coğrafi oluşumlara verilebilecek örneklerdir.

  Kıstaklarda açılan kanallarla komşu denizlerin biribirine bağlanır.Bu masraflı ve yorucu işlemdir.Açılan kanal deniz trafiğini kolaylaştırmakta, ticaret canlanmaktadır.Dolayısıyla eski çağlardan beri önemli liman kentlerin kuruluş yeri olmuşlardır. Holosende en fazla değişime uğramış kıyı alanlarının başında kıstaklar gelir.Buradaki topografya değişiminde, doğal etkenlerinde önemli payı vardır.Depremler, tektonik yükselme, deniz seviyesi değişimleri, akarsu taşkınları, dalgalar, kıyı boyu akıntıları ve tsunami kıstaklarda kaçınılmaz doğa olaylarıdır 2. Merve
  Devamlı Üye

  Coğrafya da kıstak bu anlama gelir.bir yarımadayı karaya bağlayan iki yanı su ile çevrili kara parçasıdır.Komşu denizleri birbirine bağlama görevi yapar.Birçok liman kentlerinin kurtuluş yeri olmuştur.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Kıstak iki yarım adayı birbirine bağlayan pahalı bir işlemdir. Ticareti canlandırmak ve kolaylaştırmak için kıstaklar kurulur. Liman kentlerinde kurulan kıstaklar komşu denizleri birbirine bağlama görevi görür.
+ Yorum Gönder


cografyada kistak