+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Azınlık ve Yabancı Okullarında Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Azınlık ve Yabancı Okullarında Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi
  Azınlık ve Yabancı Okullarında Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi  yabanci-ulkelerde-cografya-egitimi.jpg

  Fatih Sultan Mehmed Han, 1453’de İstanbul’u fethettiğinde, bir lütuf olarak Rumlara ve Galata Latinlerine, inanç ve ibadetlerini sürdürmelerinde, mahalli idarelerinde, gelenek ve göreneklerini uygulamada ve benliklerini korumada sınırsız hak ve imtiyazlar vermiştir. Aynı haklardan Ermeniler ve daha sonraları Yahudiler de yararlanmışlardır. Azınlıkların serbest olduğu alanlardan biri de, eğitim ve öğretimdir. O dönemlerde, dini eğitim ile müsbet ilimler eğitimi aynı çatı altında yürütüldüğünden, azınlık okullarının eğitim ve öğretim sistemleri, Osmanlı eğitim ve öğretim sistemine benzerlik göstermektedir.

  Osmanlı sınırları içinde, Rum, Ermeni ve Yahudilere ait azınlık okulları, denilebilirki hemen hemen Osmanlı İmparatorluğu’nun her döneminde eğitim ve öğretimlerini devam ettirmişlerdir. Sözkonusu bu azınlık okullarında, zaman, mekan ve milliyetlere göre değişen, az veya çok coğrafya dersleri okutulmuştur.

  Programı Fransız eğitim sistemine göre hazırlanmmış olan ve 1868’de İstanbul’da açılan Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’nde okutulan dersler arasında, Genel Coğrafya ve Osmanlı Coğrafyası dersleri de yeralmıştır.

  Maarif Nazırı Zühtü Paşa’nın Protestan Okulları hakkında Abdülhamit’e arzettiği 1893 tarihli tezkerede, Beyrut’ta eğitim ve öğretimini sürdüren Amerikan Protestan Mektebi’nin ders programında mecburi derslerden birinin coğrafya olduğu görülür.

  Österreichisches Sankt Georgs Kolleg 1882-1982 adlı kitabta, Avusturya Sankt Georgs kollejlerine ait 1897 tarihli ders cetvelinde, okulların 3-4-5-6.sınıflarında coğrafya dersleri okutulduğu kaydedilmektedir.
 2. Özberk
  Yeni Üye

  fatih sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde azınlıkların ve diğer dindeki insanların inançlarını ve geleneklerini devam ettirmelerini söylemiş ve halk üzerinde hiç bir baskı kurmamıştır. bu serbestlik okullarda da devam etmiştir yabancıların okullarında Osmanlı coğrafyası dersi de gösterilmiştir.
+ Yorum Gönder