+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Litosfer ile çekirdek arasındaki katman Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Litosfer ile çekirdek arasındaki katman
  Litosfer ile Çekirdek Arasındaki Katman hakkında bilgi  Manto


  Litosfer ile çekirdek arasındaki katmandır. 100-2890 km’ler arasında bulunan mantonun yoğunluğu 3,3-5,5 g/cm3 sıcaklığı 1900-3700 °C arasında değişir. Manto, yer hacminin en büyük bölümünü oluşturur. Yapısında silisyum, magnezyum , nikel ve demir bulunmaktadır. Mantonun üst kesimi yüksek sıcaklık ve basınçtan dolayı plastiki özellik gösterir. Alt kesimleri ise sıvı halde bulunur. Bu nedenle mantoda sürekli olarak alçalıcı-yükselici hareketler görülür.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Canlıların üzerinde yaşadığı çeşitli taşlar ve topraktan oluşan katmana taşküre (Litosfer) denir. Litosferin ortalama kalınlığı 60 km kadardır bilinmektedir
+ Yorum Gönder