+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda İzohipslerin Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İzohipslerin Özellikleri
  İzohipslerin Özellikleri ile ilgili bilgi


  İzohipslerin ozellikleri.gif

  •İç içe kapalı eğrilerdir ve birbirini kesmezler.
  •Yeryüzü şekillerinin yükseltilerini ve biçimlerini belirtirler.
  •Sıfır (m) izohipsi deniz seviyesinden başlar. Kara ile denizlerin birleştiği bu çizgiye kıyı çizgisi denir.
  •İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alır. Buralara zirve denir.
  •İzohipsler yeryüzü şekillerinin kuşbakışı görünümünü belirler.
  •En geniş izohips eğrisi en alçak yeri, en dar izohips eğrisi ise en yüksek yeri belirler.

  •İzohips eğrileri arasındaki yükselti farkı haritanın tamamında aynıdır.
  •Aynı izohips eğrisi üzerinde bulunan noktaların yükseltisi aynıdır.
  •İzohips eğrileri yan yana gelebilirler, ancak asla birbirini kesmezler.

  •Birbirini çevrelemeyen iki komşu izohipsin yükseltisi aynıdır.

  •İzohipslerin üzerinden geçen kesik çizgiler mevsimlik akarsuları, düz çizgiler ise devamlı akarsuları gösterir.
  •İzohipslerin sıklaştığı yerler eğimin arttığını, seyrekleştiği yerler ise eğimin azaldığını gösterir.
  •Eğimin fazla olduğu yerlerde;
  üAkarsuyun akış hızı fazladır.
  üAkarsuyun aşındırma etkisi fazladır.
  üAkarsuyun enerji potansiyeli fazladır. (Doğu Anadolu)
  üAkarsuyun aşındırması derine doğrudur.
  üYükseltiye tırmanmak zordur.
  üYatay mesafe kısadır.
  üUlaşım güçtür.•Eğimin az olduğu yerlerde tam tersi durum vardır.
  •Her izohips kendinden daha yüksek bir izohipsi çevreler.
  •İki izohips arasındaki yükselti farkına equidistans (izohips aralığı) denir.
  Equidistans ölçeğe göre değişir.
  üKüçük ölçekli haritalarda izohips aralığı fazladır. Çünkü küçük ölçekli haritalarda daha geniş alanlar gösterilir. Yani izohips sayısı fazladır.
  üBüyük ölçekli haritalarda izohips aralığı dardır. Büyük ölçekli haritalarda daha küçük alanlar gösterildiği için izohips sayısı azdır.
  •İzohipslerin sık geçtiği yerde kıta sahanlığı dar, seyrek geçtiği yerlerde geniştir.Başka bir ifade ile alçak kıyılarda deniz sığ, yüksek kıyılarda derindir.


  Not: Kıyıdan 200 m derinliğe kadar olan sahaya kıta sahanlığı denir. Karadeniz ve Akdeniz’de dar, Ege ve Marmara’da ise geniştir.•Deniz seviyesine göre aynı derinlikteki noktaların birleşmesiyle elde edilen çizgilere izobat (eş derinlik) eğrileri denir. Kıyı çizgisi hem izobat, hem de izohips eğrilerinin başlangıç çizgisidir.
  Özellikleri:
  1.İç içe kapalı eğrilerdir.
  2.En geniş izobat eğrisi derinliği en az olan yeri, en dar eğri ise derinliği fazla olan yeri gösterir.
  3.İzobatların sıklaştığı yerlerde eğim fazla, seyrekleştiği yerlerde ise eğim azdır.
  4.İzobat eğrileri arası kıyıdan derinlere doğru, açık maviden koyu maviye doğru boyanır.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  zohipsler yer şekillerinin biçimini ve yükseltisini gösterir,tisnası dik yamaçlarda izohipsler taranarak oradın dik olduğu gösterilir,İzohipsler arasındaki eş yükselti aralıkları aynıdır
+ Yorum Gönder