+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Karstik Şekiller Hakkında Kısa Bilgiler , Karstik Alanların Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Karstik Şekiller Hakkında Kısa Bilgiler , Karstik Alanların Özellikleri
  Karstik Şekiller

  Karstik Şekilleri.jpg


  Karst topoğrafyası, karbondioksitli suların başta kireçtaşı olmak üzere jips, kaya tuzu ve kalker gibi eriyebilen kayaları eritmesi ile oluşmaktadır. Esas itibariyle, karst topoğrafyası, kireçtaşı veya kalkerlerin erimesi ve suda eriyik halde bulunan kalsiyum bikarbonatın suyun buharlaşması ile tekrar CaCO3 çökelmesi sonucunda meydana gelmektedir.

  Karstik Alanların Özellikleri

  • Çıplak zeminler geniş yer tutar.
  • Toprak erimeler sonucunda oluşan çukurlarda toplanmıştır.
  • Karstlaşmış kayaların yüzeyi su bakımından fakirdir.
  • Tarım olanakları sınırlıdır.
  • Yerleşmeler az ve dağınık topraklara bağlı olarak serpilmiştir.

  Akdeniz Bölgesinin batısı, Güney Ege, Kuzeydoğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin beşte biri bu özelliğe sahiptir. Ülkemizde karstik şekillerin yaygın olduğu bölgemiz Akdeniz bölgemizdir. Ayrıca Çankırı, Sivas (Zara), Erzincan yöreleri de karstik yörelerdir. Bunun nedeni buradaki arazinin jips, kalker gibi eriyebilen kayalardan meydana gelmesidir. Antalya ovası karstik bir ovadır. Akdeniz bölgesindeki akarsular yaz mevsiminde Ege’deki akarsulara oranla biraz daha fazla akıma sahiptirler. Bunun nedeni Akdeniz’deki akarsuların kaynak suları ile beslenmesidir.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Aşınıma karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayalardan oluşan arazilere karstik araziler denir.Kimyasal aşınım sonunda oluşan şekillere karstik şekiller denir.
+ Yorum Gönder