+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Mineraller hakkında bilgiler , Minerallerin genel özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Mineraller hakkında bilgiler , Minerallerin genel özellikleri


  Minerallerin Genel Özellikleri


  Mineral doğal sekilde oluşan, homojen, belirli kimyasal bileşime sahip inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir. Buna göre minerallerin özelliklerini söyle sıralayabiliriz:
  minerallerin-genel-zellikleri.jpg
  1. Doğal olarak oluşur.
  2. Herhangi bir parcası bütününün özelliklerini taşır.
  3. Belirli bir kimyasal formülü vardır.
  4. Katı halde olup nadiren sıvıdır.
  5. İnorganiktir.

  Mineralojinin oluşan maddeleri ihtiva ettigi için bu bakımdan sınırlandırılmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle sentetik olarak elde edilen kimyasal bileşikler mineral sayılmazlar. Bu yapay bileşikler halindeki katı maddelere doğada tabii halde rastlanmaz. Dolayısıyla da doğal şartlarda oluşturulamazlar. Bu tür katı maddelere "yapay mineraller" adı verilebilir. Bu tür yapay mineraller de, tabii minerallerde olduğu gibi benzer kristal iç yapılarına sahiptir.

  Minerallerin dogada veya deneysel olarak yapılan incelemelerde de gözlendiği gibi, oluşum şartları bunların belirli fizikokimyasal şartlarda (belirli sıcaklık ve basınç altında ve ortamın kimyasal durumu gibi) oluşurlar. Buradan mineralojinin bir amacının da minerallerin oluşturduğu yerkabuğunun kimyasal ve fiziksel yapısının öğrenilmesi, yerkabuğunun tarihinin bilinmesi ve yeraltı kaynaklarından yararlanılması olduğunu anlıyoruz.

  Mineraller belirli bir kimyasal bileşime sahiptirler. O halde her mineral bir kimyasal formül ile ifade edilir. Minerallerin kimyasal formülleri genellikle sabittir. Ancak belirli sınırlar içinde belirli kaidelerle değişebilir. Çok ender olarak saf elementler (altın, gümüş, bakır vs) şeklinde oluşan mineraller, yerkabuğunda meydana gelen doğal fizikokimyasal olayların ürünleridir.

  Minerallerin bir diğer özelligi de inorganik oluşudur. Yerkabuğunda bulunan petrol, kömür, fosil ve reçine gibi maddeler mineralojinin kapsamına girmez. Ancak nadir de olsa organik mineraller de vardır. Mesela "kehribar" gibi.

  Minerallerin katı olmaları düzenli bir atomsal iç yapıya sahip olduklarını gösterir Mineral kristallerinin dış yapıları incelendiğinde düzgün geometrik dış şekilli oldukları görülür. Yine aynı şekilde iç yapılarının da düzgün olduğu görülür. Minerallerin "cıva" gibi sıvı olan tipleri de vardir.

  Mineraller homojen bir yapıya sahiptirler. Alınan bir mineral örneğinin her tarafı aynı mineralden ibaret olmalıdır. Ancak her mineralde az veya çok yabancı mineral varlığı bulunmaktadır. Yabancı madde oranının çokluğu, mineralin özelliklerini değiştirir. Esasta; gözle görülebilen boyutta homojen olması basit tanımlama için yeterlidir.

  A. SİLİKATLAR

  a. Feldspatlar
  1. Ortoklaz Sanidin
  Mikroklin
  2. Plajyoklaz Albit
  Anortit
  Kalko - sodik f.
  b. Feldspatoidler
  1. Lösit
  2. Nefelin
  c. Klorit
  d. Talk
  e. Killer
  1. Kaolinit
  2. Montmorillonit
  3. İllit
  f. Mikalar
  1. Muskovit (beyaz mika)
  2. Biotit (siyah mika)
  g. Amfiboller
  1. Hornblend
  2. Aktinolit
  h. Piroksenler
  1. Ojit
  2. Enstatit
  ı. Peridotlar
  i. Olivin
  j. Granatlar
  1. Almandit

  B. KARBONATLAR

  a. Kalsit
  b. Aragonit
  c. Dolomit

  C. SÜLFATLAR

  a. Jips
  b. Anhidrit

  D. OKSİTLER

  a. Kuvars
  b. Hematit
  c. Götit
  d. Limonit
  e. Manyetit
  f. Korendon
  g. Kuprit

  E. HALOİDLER

  a. Kayatuzu
  b. Flüorit

  F. SÜLFÜRLER

  a. Pirit
  b. Kalkopirit
  c. Galen
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Minerallerin Özellikleri

  Mineraller karakteristik özellikleri olan ve bileşimleri belirli bir kimyasal formül ile açıklanabilen maddelerdir. Minerallerin çoğu birden fazla elementten meydana gelir. Ancak Altın, gümüş, elmas ve kömür gibi bazı mineraller tek bir elementten oluşmaktadır. Mineraller belirgin özelliklerine göre açıklanır ve sınıflandırılırlar. Bunların başında kimyasal bileşim gelir. Bununla birlikte, bileşimi sabit olan mineral azdır. Çoğunluğunun bileşimi belirli sınırlar içerisinde değişir. Fakat buna rağmen, yinede belirgin bir formülle ifade edilebilirler

+ Yorum Gönder


mineraller ve özellikleri,  mineral ve özellikleri