+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Dünyada Rüzgar Ve Rüzgar Çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dünyada Rüzgar Ve Rüzgar Çeşitleri

  Dünyada Rüzgar Ve Rüzgar Çeşitleri Nelerdir?


  Rüzgar.jpg


  Alm . Winde ( pl . ) , Fr . Went , ( m ) , İng . Winds . Dünya yüzeyine yakın ve atmosfer içerisinde havanın tabii yatay hareketleri . Hava hareketlerinin temel prensibi , mevcut atmosfer basıncının bölgeler arasında değişmesidir . Rüzgar , alçak basınçla yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren hava akımıdır . Rüzgar daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru gider . İki bölge arasındaki basınç farkı ne kadar büyük olursa , hava akım hızı , o kadar fazla olur . Rüzgar sahip olduğu hıza göre fırtına , hortum gibi isimler alır .

  Rüzgarın yönü rüzgar gülü , hızı ise anemometre ile ölçülür . Anemometre; pervanenin dönüş hızından , rüzgar hızını gösteren basit bir ölçü aletidir . Yükseklerdeki rüzgarlar , balonlar yardımı ile ölçülmektedir . Bunun için yükselme hızı bilinen balonlar , belli yüksekliğe gelince rüzgar hızından yol almaya başlar . Balonun birim zamanda kat ettiği yoldan , trigonometrik hesaplarla hızı bulunur . Daha hassas ölçmeler için balon , ya radarla takip edilir veya balona bir telsiz vericisi monte edilir .

  Okyanuslardaki akımların ve dalgaların meydana gelmesinde , rüzgarların büyük rolü vardır . Rüzgarlar , karaların şekillerinin değişmesine de sebep olur . Bilhassa çöllerde kimi tepeler , rüzgarlar sebebiyle devamlı değişir . Rüzgarların bitki sporlarını sağa sola taşıyarak , çiçeklerin döllenmesine sebep olması bitki neslinin devamı yönünden çok mühimdir . Rüzgar gücünden yeldeğirmeni , yelkenli gemi işletmesinde istifade edilir . Rüzgar , orman yangınlarında menfi etki yapar .

  Rüzgarın meydana geliş sebepleri: Rüzgarlar yüksek basınç alanından , alçak basınç alanına akarken; 1 ) Dünyanın dönüşü , 2 ) Yüzey sürtünmeleri , 3 ) Yerel ısı yayılması , 4 ) Rüzgar önünde başka atmosferik hadiselerin oluşu , 5 ) Toprağın topografik yapısı sebebiyle şekillenir .

  Rüzgar , alçak ( siklon ) ve yüksek ( antisiklon ) alanlarda farklı özellikler taşır . Siklon içerisinde; 1 ) Basınç radyal olarak içe , 2 ) Doğru santrifüj kuvvetler dışa doğru , 3 ) Koriolis kuvvet dışa doğru etki eder , Antisiklon içerisinde ise; 1 ) Basınç değişmesi radyal olarak dışarıya doğru , 2 ) Santrifüj kuvvet dışarıya doğru , 3 ) Kariolus kuvvet içe doğru etki eder . Bütün bunların etkisi sonucunda rüzgar eşit basınç noktalarında yoluna devam eder . Bu hatların bir harita üzerinde çizilmesiyle meteoroloji haritaları elde edilir . Yüzey sürtünmeleri rüzgarın yönünü alçak basınç yönüne doğru çevirir . Denizlerde bu açı 20° , karalarda ise 30° ile 45° arasında değişir .

  Atmosferin alt tabakalarında meydana gelen rüzgarlar , yerin ısı ve mekanik özelliklerinden dolayı türbülans meydana getirir . Türbülans meydana getirmeden , basınç alanları arasında dolaşan rüzgarlara , meyilli rüzgarlar denir . Eğer rüzgar hafif meyilli karadan denize doğru eserse logaritmik olarak alçalan bir spiral hat çizerek ilerler . Kuzey yarım kürede bu spiralin dönüş yönü saat ibresinin dönüş yönüdür . Atmosferin üst tabakalarında rüzgar hızı saatte 400 km 'ye kadar çıkabilir .

  Rüzgar cinsleri: Rüzgarlar dünya üzerinde bulundukları bölgelere göre ve meydana geliş sebeplerine göre isimler alır . Atmosferin genel devri daimine bağlı olarak meydana gelen devamlı rüzgarlar . 1 ) Kutuplara doğru esen Kutup Rüzgarları , 2 ) 40° ve 60° enlemleri arasında kuvvetli esen Batı Rüzgarları , 3 ) Kuzey yarımkürede kuzeydoğu yönünde , güney yarımkürede güneydoğu yönünde devamlı ve kuru esen Alize Rüzgarlarıdır .

  Yaz ve kış atmosfer basıncında ters yönde değişiklik olması ve bölgede basınç alanları arasında büyük fark olmasından meydana gelen rüzgarlara ise www.alasayvan.net/ muson rüzgarları denir . Muson rüzgarları yazın karalara , kışın denize doğru eser . Kış musonları soğuk kuru , yaz musonları oldukça nemlidir .

  Rüzgarlar bulundukları bölgelere göre de özellikler taşırlar: 1 ) Meltemler; karalarla denizler arasında eser . Öğlen vakitleri karalar ısınıp , alçak basınç sahası meydana getirince denizden karaya doğru eser . Gece bunun tesiri çok daha yavaş olur . Bu hava akımları vadilerle dağlar arasında da meydana gelir . 2 ) Soğuk mahalli ( yerel ) rüzgarlar , zaman zaman meydana gelen basınç farkından olur . Adriyatik Denizi ile Fransa 'nın Akdeniz sahillerinde eser . Bora ismini de alır . 3 ) Sıcak yerel rüzgarlar , İsviçre Alpleri kuzey yamaçlarını etkileyen kuru sıcak rüzgarlardır . Bu rüzgarlara fön de denir .

  Yüksek süratli rüzgarlar , ayrıca fırtınalara sebep olurlar . Bu fırtınalardan Hint Okyanusunda esenlere tropik siklon; Meksika ile Kalifornia körfezlerinde esene hurricane; batı Pasifikte esene tayfun , Batı Afrika 'da esene tronado denir . Fırtına bazan 300-400 km çapında bir sahayı etkisi altına alır ve saatteki hızı 250 km 'yi bulabilir . Bölgelere göre isim alan daha birçok www.alasayvan.net/ rüzgar cinsi vardır . Meltem , mevsim rüzgarları cinsinden olup , mayıs ile eylül aylarında Akdeniz bölgesinde kara ile deniz arasında eser .

  Türkiye 'deki rüzgar cinsleri: Rüzgarlar estikleri yönlere göre isim alırlar . Kuzeyden esen rüzgara kuzey rüzgarları , güneyden esene kıble , doğudan esene gündoğusu , batıdan esene günbatısı , kuzeydoğudan esene poyraz , kuzeybatıdan esene karayel , güneydoğudan esene keşişleme , güneybatıdan esene ise lodos denir .

  Türkiye 'de Marmara , Trakya , Akdeniz , Karadeniz kıyılarında genellikle kuzey ve kuzeydoğuda " poyraz " rüzgarları hakimdir . Bu rüzgarlar bahar aylarında bölgelere bol miktarda yağış getirir . İç bölgelerde kuzey ve güneyden gelen rüzgarlar hakimdir . Güney batıdan esen " lodos " rüzgarları sıcak ve bunaltıcıdır . İzmir 'de esen " meltem " rüzgarına " imbat " rüzgarı denir .
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Rüzgar çeşitleri nelerdir?

  Bölgelere göre çeşitlilik göstersede dünyanın en büyük ve bilinen rüzgarları
  -Kutup rüzgarları
  -Muson rüzgarları
  -Alizeler
  -Bazı rüzgarları
  Neredeyse tüm dünyada etkili olan büyük rüzgarlardır.
+ Yorum Gönder


rüzgar,  rüzgar resmi,  RUZGAR,  RÜZGAR RESMİ,  dünyadaki rüzgar çeşitleri,  ruzgar resimleri