+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Tektonik hareketlerin tanımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Tektonik hareketlerin tanımı

  Tektonik Hareketler Nelerdir?


  tektonikhareketler.jpg

  Yer hareketi, Dünya’nin kabuğunda kırilma, kıvrilma. takım halinde yükselme ve çökme olaylarinı kapsar.

  Plaka Hareketleri Litosfer,levha adı verilen ve kırık zonları ile sınırlanan mozaik şeklinde çok sayıda parçadan oluşmuştur.Konveksiyon akımları şeklinde yerin iç dinamiğinden,kendi ekseni etrafındaki dönüşlerinden ve diğer çekim güçlerinden kaynaklanan etkiler nedeni ile levhalar birbirlerine göre;
  1.Açılma (diverjan)
  2.Transform (doğrultuya karşıt veya paralel)
  3.Yaklaşma (konverjan) hareketleri yapabilmektedir.
  Diverjan levha sınırlarında açılma hareketi ile yeni litosfer türemesi,okyanus ortası sırtlarındaki rift adını verdiğimiz açılma eksenlerinde ortaya çıkmaktadır.Buna karşılık yeni türeyen litosfer kadar eski litosfer,yüzeyde hendeklerin boy boy izlendiği dalma batma zonu (yitim zonu) nda alta dalarak,700 km. derine kadar sokulma yapabilmektedir.Dalma batma olayının oluştuğu levha sınırları konverjan levha sınırı olarak nitelendirilir.Eski litosfer üst mantonun alt sınırında oradaki fizikokimyasal koşullarda özümlenerek tekrar manto gerecine dönüşür.Böylece manto gerecinden türeyen litosfer yine manto gerecine dönüşmüş olur.Bu olgu litosferik döngünün bir bakıma büyük dolaşımını oluşturmaktadır.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  tektonik yunanca olarak tektodan geliyor Yapısal jeoloji kayaçların geometrisi ile uğraşır, oysa tektonik, yeryuvarının büyük ölçekli yapıları ve bunları oluşturan kuvvetler ve hareketler üzerinde durur.
+ Yorum Gönder


tektonik hareket nedir,  tektonik hareketler,  tektonik hareket nedir kısaca