+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Yeraltı nehirleri ni yüzeye çıkarmamız mümkün mü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yeraltı nehirleri ni yüzeye çıkarmamız mümkün mü

  Yeraltı Nehirlerini Yüzeye Çıkarmamız Mümkün Müdür?


  Şu anda, Londra'da yaşayan biri musluğunu açıp, çaydanlığına su dolduruyor. Bu kişi,
  çaydanlık dolarken, büyük bir olasılıkla suyun geçmişi üzerinde kafa yormayacaktır.
  Suyun bir bölümü buhara dönüşmekte, bir bölümü de delikten akıp gitmektedir; suyun
  kalanı da bir kaç dakika içinde içip tüketilecektir. Bu kadar kısa ömürlü gibi gözüken
  bir şeyin, nasıl bir geçmişi, tarihi olabilir ki? Çaydanlığı dolduran kişi, musluktan
  akan suyun binlerce yıl önce, tüylü mamutlar* Trafalgar Meydanı'nda dolaşırken
  yağmur olarak toprağa düştüğünü bilseydi, şaşırırdı şüphesiz. Londra'nın suyunun
  büyük bir bölümü Chalk aküferinden gelir; Chalk aküferi, kentin yüzlerce kilometre
  altında bulunan devasa bir yeraltı su havzasıdır. Bu aküferde depolanan suların bir
  bölümü, son Buzul Çağı kadar uzak bir geçmişte, yeraltına inmiştir.
  Suyu, akan veya buharlaşan bir şey olarak düşünmek doğaldır. Yağmur olarak
  düştüğünü, nehir ve derelerde aktığını görürüz. Ama kullandığımız tatlı suyun büyük
  bir bölümü göremediğimiz kaynaklardan, yerin altındaki su havzalarından yani
  aküferlerden gelir. Aküferler, kum ve çakıl gibi kolayca su geçiren maddelerden veya


  Yeraltı nehirleri.gif

  yeraltındaki kayalar arasındaki boşluklardan meydana gelen jeolojik oluşumlardır.
  Aküferler, çok büyük miktarlarda suyu depolayabilirler; yağmur suları, taşan nehirler
  ve eriyen buzullarla beslenirler. Dolayısıyla kullandığımız suyun büyük bir bölümünü
  yerkürenin yüzeyinde görmeyiz. Dünyanın sıvı halde bulunan tatlı su kaynaklarının
  yüzde 97'si, aküferlerde depolanmıştır.
  Son elli yıl içinde küresel nüfus ve gıda talebi ikiye katlandıktan sonra, nehirler ve
  dereler çevre kirliliğine maruz kaldı. Bu nedenle, içme ve sulamalı tarım için gerekli
  suyu sağlamak için aküferlerden daha fazla yararlanmaya başladık; bu süreçte de
  aklımızı başımıza getiren bir keşif yaptık. Aküferlerin çevre kirliliğine yol açan
  maddelerden korunduğuna ilişkin yaygın izlenime karşın, bilim adamları her kıtada
  çiftlikler, kentler ve fabrikaların civarında yer alan aküferlerde çevre kirlililiğine
  ilişkin kanıtlar bulmaya başladılar. Ayağımızın altındaki suların çevre kirliliğinden
  zarar görebileceğini görmekle kalmadık, yeraltı sularının bazı açılardan yüzey
  sularından daha fazla kirlenebileceğini de keşfettik.
  Bu keşfin çok ciddi sonuçları var. Su, dünya yüzeyinde buzullar kadar ağır hareket
  ettiği için, on yıllar içinde aküferler, çevre kirleten maddelerin biriktiği dev lavabolara
  dönüştü. Bazı aküferler, içindeki suları oldukça hızlı dönüştürür ve yeniler; Chalk
  aküferi gibi bazı yeraltı su havzaları ise suyu binlerce yıl boyunca saklarlar. Ama
  yeraltı sularının aküferde ortalama kalış süresi yaklaşık 1,400 yıl; suyun bir nehirde
  ortalama kalış süresi ise 16 gündür. Dolayısıyla denize döküldüğü veya sürekli tatlı
  su eklendiği için, içindeki çevre kirletici maddelerin oranları giderek azalan nehir
  sularının aksine, aküferde çevre kirletici maddeler birikmeye devam eder. Nehirlerin
  aksine, aküferlerde çevre kirliliği sürecini geriye döndürmek genellikle imkansızdır.

  İklim değişikliğinin başlamasıyla birlikte başımızın üzerindeki havanın devasa
  güçlerin savaş alanı olduğunu keşfetmemiz gibi, su krizi de, çok ağır hareket etse de
  yeraltı sularının güçlü bir hidrolojik sistemin parçası olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu
  hidrolojik sistemin içinde dünya, yüzey suları, gökyüzü ve deniz karşılıklı etkileşim
  içindedir; bu gerçeği göz ardı etmekle kendimizi ciddi bir tehlikeye atıyoruz. Birkaç
  sene önce insani faaliyetlerin iklimi nasıl etkilediğini düşünmeye başlamışken,
  Columbia Üniversitesi'nden bilim adamı Wallace Broecker şöyle bir uyarıda
  bulunmuştu: "İklim sistemi kızgın bir hayvana benziyor ve biz de onu değneklerle
  dürtüp, duruyoruz". Benzer bir ifade ayaklarımızın altında duran sistem için de
  kullanılabilir. Yerin altına delikler açıp, yerin atıklarımızı yutup bize tatlı su vermeye
  devam etmesini beklersek, dünyanın en önemli su kaynağını hiç tahmin etmediğimiz
  bir biçimde tehlikeye atıyor olabiliriz.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Yer altı suyu; birçok şehrin, havzanın ve sanayi tesisinin su ihtiyacını karşılamak üzere faal durumda olan doğal su kaynağıdır, Karadeniz'in altında bulunan dünyanın tek aktif sualtı nehri, dünyadakilerin tersi yönünde akmaktadır Nehir, Akdeniz'den Boğaz yoluyla Karadeniz'in derinliklerine dökülmektedir
+ Yorum Gönder


yeraltı su kaynakları