+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Sıcak suların dağılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sıcak suların dağılışı
  Sıcak Suların Dağılışı nasıl olur biliyor musunuz?


  sıcak suların dağilişi:
  Depremler ve volkanların yaygın olarak oluştuğu alanlar, aynı zamanda sıcak su kaynaklarının da yaygın olarak oluştuğu alanlardır Bugün Japonya’da 500′ün üzerinde sıcak su kaynağı yer almaktadır Yağışlarla yeryüzüne inen suların bir bölümünün yer altına sızmasıyla yer altı suları oluşur Yer altı suyunun, yakınındaki bir magma kütlesi tarafından ısıtılmasıyla sıcak sular oluşmaktadır Yer altında kaynayıp buharlaşan sıcak sular fay kırıklarını takip ederek yeryüzüne ulaşıp sıcak su kaynakların; oluşturmuştur

  Bu tip sıcak su kaynaklarına ise gayzer adı verilir Gayzerler, volkanik basıncın artıp azalmasına bağlı olarak belli aralıklarla püskürmektedir Sıcak sular, eriyik hâldeki mineral madde bakımından zengindir


  s-cak-su-d-nya.jpg


  Sıcak su kaynakları temiz ve güvenilir bir enerji kaynağı olan jeotermal enerjiyi oluşturmaktadır Örneğin, İzlanda, ABD ve Yeni Zelanda’da elektrik enerjisi üretimi ve ısıtmada sıcak su kaynakları kullanılmaktadırYer kabuğundan derinlere doğru inildikçe her 33 metrede sıcaklık ortalama 1 °C artar Yer kabuğunun faylar yarıldığı yerlerde ise sıcaklık artışı her 2 - 3 metrede 1 °C olmaktadır Bu nedenle sıcak su kaynakları fay ve fay hatlarının çevresinde daha yaygındır Sıcak su kaynaklan kaplıca, ılıca ve gayzer gibi İsimler alırİspanya dışında; İzlanda, Türkiye, Yunanistan ve İran gibi ülkeler levha sınırlan çevresinde yer aldıklarından jeotermal enerji kaynakları bakımından zengindir Ancak bu ülkelerden İzlanda dışındakiler mevcut jeotermal enerjilerini yeterince kullanamamaktadır 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Sıcak Su Kaynakları Ve Dağılışı hakkında bilgi
  Yerkabuğundaki fay hatları üzerinde bulunan kaynaklardır. Yani sıcak su kaynakları Fay hatları üzerinde ve çevresinde yoğunlaşmışlardır. Fay kaynakları da denir. Suları yerin derinliklerinden geldiği için sıcaktır ve dış koşullardan etkilenmez. Sular geçtikleri taş ve tabakalardaki çeşitli mineralleri eriterek bünyelerine aldıkları için mineral bakımından zengindir. Bu tür kaynaklara; kaplıca, ılıca, içme gibi adlar verilir. Sıcak su kaynaklarının özel bir türüne gayzer denir.


  Gayzer : Volkanik yörelerde yeraltındaki sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması ile oluşan kaynaklardır.


  UYARI : Yerin derinliklerinde bulunan suların sıcaklığı yıl içinde fazla bir değişme göstermez. Fay kaynakları volkanik ve kırıklı bölgelerde görülür.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Sıcak su kaynaklarının dağılışı

  Yerkabuğundaki fay hatları üzerinde bulunan kaynaklardır. Yani sıcak su kaynakları Fay hatları üzerinde ve çevresinde yoğunlaşmışlardır. Fay kaynakları da denir. Suları yerin derinliklerinden geldiği için sıcaktır ve dış koşullardan etkilenmez. Sular geçtikleri taş ve tabakalardaki çeşitli mineralleri eriterek bünyelerine aldıkları için mineral bakımından zengindir. Bu tür kaynaklara; kaplıca, ılıca, içme gibi adlar verilir. Sıcak su kaynaklarının özel bir türüne gayzer denir.

+ Yorum Gönder