+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Tatlı su bitkilerin element derişimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tatlı su bitkilerin element derişimleri
  Tatlı Su Bitkilerin Element Derişimleri Nasıl Olmuştur?

  Şehir evsel ve sanayi atık sularından etkilenen topraklardaki eser element seviyeleri
  gittikçe yükselir. Buna bağlı olarak bu alanlarda yetiştirilen bitkilerdeki metal
  konsantrasyonların artması insan sağlığı için risk oluşturur. Atık sularla yetiştirilen
  bitkilerin insanlar için oluşturduğu riskleri tespit etmek, kontrol etmek ve en aza
  indirmek için bu tür bitkilerde toksik türlerin tayini önemlidir. Bu çalışma, atık sulardan
  etkilenen toprak ve bu topraklarda yetişen patlıcan, biber ve domates sebzelerinin yenen
  kısımlarında Cu, Co, Mn, Zn eser elementleri ve Fe’in konsantrasyonlarını tayin etmek
  ve potansiyel sağlık risklerini yorumlamak amacıyla yapılmıştır. Toprak örnekleri atık
  sularla sulanan 13 noktadan toplandı. Toprak örneklerinde ortalama Cu, Co, Mn, Zn ve

  tatl-su-bitkileri.jpg

  Fe seviyeleri sırasıyla, 79.78, 13.57, 40.52, 506.31 mg kg-1 ve % 2.06 olarak tayin
  edildi. Yine bu alanlarda atık sularla yetiştirilen sebze örnekleri 17 köy/nokta’dan
  toplandı. Patlıcan, biber ve domates sebzelerinin yenen kısımlarında ortalama Cu, Co,
  Mn, Zn ve Fe konsantrasyonları sırasıyla, 15.98, 0.33, 19.53, 29.84 ve 154.51 mg kg-1
  olarak tayin edildi. Metal konsantrasyonları Türk Gıda Kodeksi ve WHO/FAO’nun gıda
  bitkileri için izin verdiği sınır konsantrasyonları ile karşılaştırıldı, birçok örnekteki en
  azından bir metal seviyesinin sınır değerleri aştığı tespit edildi.
  Anahtar kelimeler: Eser element, Atık sularla sulama, Sebze, Gaziantep
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Topraktaki izin verilen Cu ve Zn metalleri için sınır değerler Cu* 140 ,Zn* 300 (mg kg-1DW) şeklindedir
+ Yorum Gönder


su bitkileri