+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Şehirleşmenin getirdiği sorunlar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Şehirleşmenin getirdiği sorunlar nelerdir

  Şehirleşmenin Getirdiği Sorunlar Neler Olabilir?  1. Gecekondulaşma

  Gecekonduların oluşmasının temelinde kuşkusuz kırdan şehire göç ve dolayısıyla hızlı şehirleşme olgusu yatar. Bu sorunun boyutlarına geçmeden önce gecekondunun ne anlama geldiğini hatırlatmaya çalışalım. Türkiye'de ilk gecekondulaşma hareketinin 1945'de İstanbul'un Zeytinburnu semtinde başladığı kabul edilir. Ancak çok dikkat çekicidir ki Gecekondu Yasası bundan tam 21 yıl sonra 1966'da çıkarılabilmiştir. Gecekonduyu "yürürlükteki yasalara muhalif olarak izinsiz yapılan çok kısa bir sürede ve genellikle gayri sıhhi olarak çoğunlukla başkasının mülkiyetinde bulunan arsalar üzerinde inşa edilmiş meskenlerdir" diye tanımlamak mümkündür.
  Ülkemizde düzenli istatistiklerin mevcut olmayışı nedeniyle toplam gecekondu sayımızı tam olarak ortaya koymak pek mümkün değildir. Ancak 1948'de 25.000 dolayında olduğu ve 1980 yılında ise bu tip konutların 950.000'i bulduğu tahmin edilmektedir.


  sehirlesme.jpg

  Gecekondulu ailelerin çoğunluğu kırsal kesimden şehre gelmiş fakat şehirsel yaşam tarzına genelde ayak uyduramamış kimselerden oluşur. Söz konusu ailelerin şehire göçmeleri sadece tarım topraklarının yetersiz kalması ile açıklanamaz. Şüphe siz bu da önemli bir nedendir. Ancak büyük şehirlerde iş bulma imkanının daha fazla oluşu şehirsel nimetlerden yararlanma arzusu aileler arası anlaşmazlıklar daha önce şehire gidenlerin teşviki evlilikler ve siyasal iktidarların gecekonduya bakış açısı gibi pekçok etken bu olayı teşvik etmiştir.


  2. İşsizlik

  Ülkemizde İstanbul - Sakarya arasındaki saha hariç tutulacak olursa çok çeşitli sanayi kollarının birarada gelişerek şehirleri oluşturduğu bir sanayi bölgesi henüz yoktur. Bu nedenle de Türkiye şehirlerinin büyük çoğunluğunda şehir oluşturucu ve geliştirici ana fonksiyon hizmetler sektörüdür. Oysa hizmetler sektörünün istihdam kapasitesi sanayiye oranla çok daha azdır. Bu durum şehirlerimizde gizli veya açık işsizliğin doğmasına neden olmuş geçimini "marjinal sektör" dediğimiz günlük işlerden sağlayanların sayısı artmıştır. O halde sağlıklı şehirleşme ve işsizliğin azaltılabilmesi için; sanayileşme hızının şehirleşme hızından çok düşük kalmaması gerekmektedir.  3. Çevre Sorunları

  Hızlı ve plansız şehirleşme yanında hava kirliliği su kirliliği kıyıların işgali trafik problemi gürültü açık ve yeşil alanların azalması tarımsal sahaların şehir yerleşmeleri tarafından işgali gibi bir dizi sorunu da getirmektedir.

  Ülkemiz kalkınmasında lokomotif görevi üstlenen sosyo-ekonomik ilerlemeyi sağlayan şehirlerin yukarıda sıralanan sorunlardan mümkün olan ölçülerde kurtarılması için önlemler almak gerekmektedir. Bu önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz;

  Özet
  Ülkemiz toprakları yeryüzünde yerleşmelerin ilk kurulduğu sahalar arasında yer alır. Gerçekten yapılan paleoarkeolojik çalışmalar Anadolu topraklarında yerleşmenin günümüzden en az 10-12 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkarmıştır. Kuşkusuz o döneme ait yerleşmeler doğal barınaklardan yani mağaralardan meydana geliyordu. Bugün ise Türkiye'de henüz köy niteliği kazanamamış köyaltı yerleşmelerinden en modern şehirlere kadar çok çeşitli ve binlerce yerleşme birimi bulunur. Biz Türkiye'deki yerleşme birimlerini "kır yerleşmeleri" ve "şehirler" olmak üzere kabaca ikiye ayırıyoruz. Ancak ülkemizin coğrafi koşullarının etkisi altında şekillenmiş olan yerleşme birimleri tahmin edilebileceği gibi kırsal sahadakilerdir. Yerleşme birimleri gibi onu oluşturan meskenler de Türkiye coğrafi şartlarına uygunluk arzederler. Nitekim ormanlık sahalarda ahşap meskenler hakim iken ormandan uzaklaşıldıkça ahşap yerini toprak veya taş meskenlere bırakır.

  Öte yandan ülkemiz hızlı bir şehirleşme sürecinde bulunuyor. Bu durum kuşkusuz gecekondu çevre sorunları ve işsizlik gibi pekçok problemi de beraberinde getirmektedir.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  şehirleşmenin getirdiği pek çok sorun vardır örneğin istanbul en büyük sorun trafik olsa gerek 1 km yok bağzen 1 saatte gidilemiyor diğer yandan işsizlik çoğalıyor ekonomik darlık artıyor
+ Yorum Gönder


şehirleşme ve sorunları resim