+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafyanın doğal sistemlerle inceleyen bölümleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Coğrafyanın doğal sistemlerle inceleyen bölümleri
  Coğrafyanın Doğal Sistemlerle İnceleyen Bölümleri


  Coğrafya Biliminin Yararlandığı Diğer Bilim Dalları :
  1 Astronomi : Uzay bilimi
  2 Jeoloji : Yer Bilimi
  3 Jeofizik : Dünyanın iç yapısının inceleyen bilim dalı
  4 Hidroloji : Sular bilimi
  5 Meteoroloji: Atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı
  6 Kartografya :Harita bilimi
  7 Zooloji : Hayvan bilimi
  8 Botanik : Bitki bilimi
  9 Antropoloji : İnsan bilimi
  10Etnoloji : İnsan ırklarını inceleyen bilim dalı
  11Sosyoloji : Toplum inceleyen bilim dalı
  12Demografi : Nüfus bilimi
  COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ
  Coğrafya incelemiş olduğu konuları göre iki bölüme ayrılmaktadır :
  1 Genel Coğrafya
  A Fiziki Coğrafya
  a) Jeomorfoloji
  b) Klimatoloji
  c) Biyocoğrafya
  d) Hidrografya
  B Beşeri Coğrafya
  C Ekonomik Coğrafya
  2 Yerel Coğrafya
  A) Bölge Coğrafyası
  B) Ülke Coğrafyası
  C) Kıta coğrafyası
  1 GENEL COĞRAFYA : Fiziki beşeri ve ekonomik olayların yeryüzünün tamamında ayrı ayrı ele almaktadır Olayların meydana geliş nedenleri ve dağılışları incelenmektedir Gözlem ve karşılaştırma yapılarak olaylar bir sınıflandırmaya çalışmaktadır Genel coğrafya incelemiş olduğu konular bakımından üç bölüme ayrılmaktadır

  co-rafyan-n-do-al-sistemlerle-inceleyen-b-l-mleri.jpg

  A) Fiziki Coğrafya : Yüzey şekilleri başta olmak üzere okyanuslar denizler göller ve akarsular gibi su küreyi oluşturan unsurlar da inceleme alanına girmektedir Fiziki coğrafya denizlince yeryüzünün dış görünümü aklımıza gelmelidir
  Jeomorfoloji ( Yüzey şekilleri bilimi ) : Yeryüzü şekillerinin oluşumlarını araştırır bunları sınıflandırır Örneğin Depremlerin meydana gelmesi akarsuların oluşturmuş olduğu şekiller , buzul ve rüzgarların meydana getirdiği yer şekilleri jeomorfolojinin inceleme alanına girmektedir

  Klimatoloji( İklim Bilgisi ): Yeryüzündeki iklim tiplerini ve bu iklim tiplerinin coğrafi dağılımını incelemektedir Örnek vermek gerekirse Tropikal iklimi meydana getiren şartlar ve bu iklimin görüldüğü yerler klimatoloji biliminin kapsamı alanına girmektedir
  Biyocoğrafya( Canlılar coğrafyası ) : İnsan hariç yeryüzündeki diğer canlıların ( hayvan ve bitki ) coğrafi dağılışını ve bu bu dağılışı etkileyen fiziki şartları incelemektedir Örneğin küçük baş hayvanların dağılım alanları ve bu dağılımda etkili olan iklim koşulları ve yer şekillerinin etkisi biyocoğrafyanın konusudur
  Hidrografya ( sular coğrafyası ) : Denizler , göller, akarsular ile yeraltı sularının özelliklerini inceler dağılışlarını açıklar

  B) Beşeri Coğrafya : Yeryüzündeki insan topluluklarının doğal ortamla olan ilişkilerini incelemektedir
  İnsanlara ait tüm özellikler beşeri coğrafyanın konusu içerisinde yer almaktadır Örneğin İnsanların sayısı , yıldan yıla değişimi bu değişimde etkili olan faktörler , İnsanların yaş cinsiyet , medeni durum, çalışma koşulları , eğitim seviyesi gibi özellikleri beşeri coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır

  C) Ekonomik Coğrafya : İnsanların yapmış olduğu faaliyetler ekonomik coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır Tarımı etkileyen şartlar , tarım ürünlerinin yetişme şartları , tarım ürünlerinin coğrafi dağılışı yine aynı sanayi , ulaşım, ticaret ve turizmi etkileyen olaylar da ekonomik coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır

  2 YEREL COĞRAFYA : Genel coğrafyanın incelemiş olduğu tüm konular yerel coğrafyanın konuları arasında yer almaktadır Ancak yerel coğrafya olayları incelerken bir sınır belirtmektedir ve olayları daha dar bir çerçeve de incelemektedir Örneğin rüzgar oluşumuna neden olan faktörler genel coğrafyanın klimatoloji biliminin kapsamı içerisindedir Ancak Türkiye’de etkili olan rüzgarlar yerel rüzgarlar yerel coğrafyanın konusuna girer

  Coğrafyanın doğal sistemlerle ilgilenen bilim dalları nelerdir?
  Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafyadır Fiziki coğrafya yeryüzünün fiziksel özellikleri (yer, su, hava ve canlılar) ile ilgilenirken beşeri coğrafya bu fiziksel özelliklere göre şekillenmiş insan yaşayışı, ekonomisi gibi toplumsal konularla ilgilenmektedir

 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Coğrafyanın doğal sistemleri inceleyen bölümler nelerdir

  1. Astronomi : Uzay bilimi
  2. Jeoloji : Yer Bilimi
  3. Jeofizik : Dünyanın iç yapısının inceleyen bilim dalı
  4. Hidroloji : Sular bilimi
  5. Meteoroloji: Atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı
  6. Zooloji : Hayvan bilimi
  7. Botanik : Bitki bilimi
  8. Antropoloji : İnsan bilimi

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Coğrafya Biliminin Yararlandığı Diğer Bilim Dalları :
  1. Astronomi : Uzay bilimi
  2. Jeoloji : Yer Bilimi
  3. Jeofizik : Dünyanın iç yapısının inceleyen bilim dalı
  4. Hidroloji : Sular bilimi
  5. Meteoroloji: Atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı
  6. Kartografya :Harita bilimi
  7. Zooloji : Hayvan bilimi
  8. Botanik : Bitki bilimi
  9. Antropoloji : İnsan bilimi
  10.Etnoloji : İnsan ırklarını inceleyen bilim dalı
  11.Sosyoloji : Toplum inceleyen bilim dalı
  12.Demografi : Nüfus bilimi
  COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ
  Coğrafya incelemiş olduğu konuları göre iki bölüme ayrılmaktadır :
  1. Genel Coğrafya
  A. Fiziki Coğrafya
  a) Jeomorfoloji
  b) Klimatoloji
  c) Biyocoğrafya
  d) Hidrografya
  B. Beşeri Coğrafya
  C. Ekonomik Coğrafya
  2. Yerel Coğrafya
  A) Bölge Coğrafyası
  B) Ülke Coğrafyası
  C) Kıta coğrafyası
  1. GENEL COĞRAFYA : Fiziki beşeri ve ekonomik olayların yeryüzünün tamamında ayrı ayrı ele almaktadır. Olayların meydana geliş nedenleri ve dağılışları incelenmektedir. Gözlem ve karşılaştırma yapılarak olaylar bir sınıflandırmaya çalışmaktadır. Genel coğrafya incelemiş olduğu konular bakımından üç bölüme ayrılmaktadır.

  A) Fiziki Coğrafya : Yüzey şekilleri başta olmak üzere okyanuslar denizler göller ve akarsular gibi su küreyi oluşturan unsurlar da inceleme alanına girmektedir. Fiziki coğrafya denizlince yeryüzünün dış görünümü aklımıza gelmelidir.
  Jeomorfoloji ( Yüzey şekilleri bilimi ) : Yeryüzü şekillerinin oluşumlarını araştırır. bunları sınıflandırır. Örneğin Depremlerin meydana gelmesi . akarsuların oluşturmuş olduğu şekiller , buzul ve rüzgarların meydana getirdiği yer şekilleri jeomorfolojinin inceleme alanına girmektedir.

  Klimatoloji( İklim Bilgisi ): Yeryüzündeki iklim tiplerini ve bu iklim tiplerinin coğrafi dağılımını incelemektedir. Örnek vermek gerekirse Tropikal iklimi meydana getiren şartlar ve bu iklimin görüldüğü yerler klimatoloji biliminin kapsamı alanına girmektedir.
  Biyocoğrafya( Canlılar coğrafyası ) : İnsan hariç yeryüzündeki diğer canlıların ( hayvan ve bitki ) coğrafi dağılışını ve bu bu dağılışı etkileyen fiziki şartları incelemektedir. Örneğin küçük baş hayvanların dağılım alanları ve bu dağılımda etkili olan iklim koşulları ve yer şekillerinin etkisi biyocoğrafyanın konusudur.
  Hidrografya ( sular coğrafyası ) : Denizler , göller, akarsular ile yeraltı sularının özelliklerini inceler dağılışlarını açıklar .

  B) Beşeri Coğrafya : Yeryüzündeki insan topluluklarının doğal ortamla olan ilişkilerini incelemektedir.
  İnsanlara ait tüm özellikler beşeri coğrafyanın konusu içerisinde yer almaktadır. Örneğin İnsanların sayısı , yıldan yıla değişimi bu değişimde etkili olan faktörler , İnsanların yaş cinsiyet , medeni durum, çalışma koşulları , eğitim seviyesi gibi özellikleri beşeri coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır .

  C) Ekonomik Coğrafya : İnsanların yapmış olduğu faaliyetler ekonomik coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır. Tarımı etkileyen şartlar , tarım ürünlerinin yetişme şartları , tarım ürünlerinin coğrafi dağılışı yine aynı sanayi , ulaşım, ticaret ve turizmi etkileyen olaylar da ekonomik coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır.

  2. YEREL COĞRAFYA : Genel coğrafyanın incelemiş olduğu tüm konular yerel coğrafyanın konuları arasında yer almaktadır. Ancak yerel coğrafya olayları incelerken bir sınır belirtmektedir ve olayları daha dar bir çerçeve de incelemektedir. Örneğin rüzgar oluşumuna neden olan faktörler genel coğrafyanın klimatoloji biliminin kapsamı içerisindedir. Ancak Türkiye’de etkili olan rüzgarlar yerel rüzgarlar yerel coğrafyanın konusuna girer.

  Coğrafyanın doğal sistemlerle ilgilenen bilim dalları nelerdir?
  Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafyadır. Fiziki coğrafya yeryüzünün fiziksel özellikleri (yer, su, hava ve canlılar) ile ilgilenirken beşeri coğrafya bu fiziksel özelliklere göre şekillenmiş insan yaşayışı, ekonomisi gibi toplumsal konularla ilgilenmektedir.

+ Yorum Gönder


doğal ve beşeri unsurlar,  beşeri ve doğal unsurlar,  coğrafya biliminin konusu ve bölümleri,  fiziksel değişim,  doğal ve beşeri faktörler