+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Atmosfer biyosfer litosfer hidrosfer Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atmosfer biyosfer litosfer hidrosfer

  Atmosfer, Biyosfer ,Litosfer, Hidrosfer nedir?


  Fiziki Coğrafya; atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer ile onların karşılıklı olarak birbirlerini etkilemesini inceler Atmosfer, yeryüzünün etrafını saran gaz tabakasıdır Atmosfer ile yeryüzü arasında ısı ve nem sirkülasyonu meydana gelmektedirAyrıca atmosfer yeryüzünde canlılığın devamı için gerekli olan hayati elementlerin (karbon, hidrojen, oksijen ve azot) deposu durumundadır

  Dünyanın katı kabuğu yada Litosfer, yaşam içim gerekli sabit bir platform oluşturur Litosferi oluşturan kayaçlar, organizmaların kullanması için besin maddelerinin depolandığı sığ bir toprak tabakasını taşımaktadır Litosfer üzerinde çeşitli yer şekilleri yer almaktadır Bu yer şekillerinden olan dağlar, tepeler ve ovalar bitki, hayvan ve insanlar için değişik yaşama alanları (habitat) oluşturmaktadır


  Atmosfer biyosfer litosfer hidrosfer.jpg


  Tüm bulunuş şekilleri ile su Hidrosfer’i meydana getirir Hidrosferin ana kütlesi dünyadaki okyanuslar ve denizlerde yer almaktadır Ancak atmosfer içerisinde de su buharı, su damlacıkları ve buz kristalleri halinde bir miktar su yer almaktadır Ayrıca su litosfer içerisinde de yer altı suları, göller, akarsular ve derelerde yer almaktadırSu canlı organizmalar için vazgeçilmez bir maddedir

  Biyosfer, dünyadaki tüm canlı organizmaları kuşatmaktadır Dünyadaki tüm canlılar atmosferdeki gazlardan, hidrosferdeki sulardan ve litosferdeki besin maddelerinden faydalandığı için biyosfer diğer üç büyük aleme bağlı olarak varlığını sürdürmektedir
 2. Meryem
  Bayan Üye

  biyosfer yeryüzünün üzerinde yaşam bulunan bölgelerine verilen ad, Yer kabuğu, taş küre veya litosfer, Atmosfer veya havaküre, olarak adlandırılır
+ Yorum Gönder


biyosfer,  hidrosfer,  litosfer,  atmosfer ileilgili resimler,  litosfer hidrosfer ekosfer biyosfer