+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Yeryüzündeki dillerin hangi özelliklerine göre gruplandırıldığını maddeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yeryüzündeki dillerin hangi özelliklerine göre gruplandırıldığını maddeler
  Yeryüzündeki Dillerin Hangi Özelliklerine Göre Gruplandırıldığını Biliyor Musunuz?


  Yeryüzündeki dillerin.jpg


  Diller, kelime yapılarının ortak ve farklı özelliklerine göre üçe ayrılır. Bunlara dil grupları denir:


  1. Tek heceli diller

  Kelimeler tek hecelidir. Yapım ve çekim ekleri yoktur. Kelimeler cümledeki kullanım yerlerine göre anlam kazanırlar. Çince, Japonca


  2. Eklemeli (bitişken) diller

  Kelimelerin kökleri değişmez, Kullanımda kelimeye getirilen ekler, kelimelerin anlamlarını ve görevlerini belirler. Türkçe, Moğolca, Macarca  3. Çekimli (bükümlü) diller

  Kelimeler kullanımda değişiklerle uğrar. Ön-ek, iç-ek, son-ek kavramları vardır. Bazılarında ünsüzler değişmez, ünlüler değiştirilerek yeni kelimeler yapılır. Yani kökler ünsüzlerden ibarettir. Arapça, Farsça, İngilizce, Hintçe vb.  Dil Aileleri:

  Diller, köken bakımından aralarında bulunan akrabalık bağlarına göre ailelere ayrılırlar. Burada esas alınan, “ana dil”dir. Akraba diller bu ana dilden ayrılmıştır. Ana dilden ayrılan diller farklı birer dil olduktan sonra bu diller içerisinde lehçeler, şiveler ve ağızlar oluşabilir.  Başlıca dil aileleri şunlardır:  1. Hint-Avrupa Dilleri  a. Asya Dilleri: Hintçe, Farsça  b. Avrupa Dilleri: Germen Dilleri (Almanca, İngilizce), Lâtin Dilleri (İtalyanca, Fransızca, İspanyolca), Slav Dilleri (Rusça, Bulgarca, Sırpça)


  2. Hami-Sami Dilleri: Arapça, İbranice


  3. Çin-Tibet Dilleri: Çince, Tibetçe


  4. Ural-Altay Dilleri:  a. Ural Dilleri: Fince, Macarca  b. Altay Dilleri: Türkçe, Moğolca, Mançu-Tunguz dilleri  5. Bantu Dilleri: Habeşçe, Afrika dilleri  Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

  1. Türkçe Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensuptur.  2. Türkçe eklemeli (sondan eklemeli) bir dildir. Değişmez kökler, yapım ve çekim ekleri vardır. Öncelik yapım eklerinindir. Yapım ekleri anlam; çekim ekleri de görev belirler.  3. Türkçede kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumları vardır. Ünsüzler arasında da sertlik-yumuşaklık uyumu vardır.  4. Söz diziminde kelimeler yardımcı öğelerden ana öğeye doğrudur
 2. Meryem
  Bayan Üye

  o kadar çok dilo varki dünyada insanların eğitime çokta ihtiyacı yok doğal olarak birbirleriyle anlaşmak için türetmişler dilleri Bugün dünya üzerinde 3000-3500 civarında dilin konuşulduğu tahmin edilmektedir.
+ Yorum Gönder