+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Dünya üzerinde görülen türkiyedeki iklim çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dünya üzerinde görülen türkiyedeki iklim çeşitleri
  Dünya Üzerinde Görülen Türkiye de ki İklim Çeşitleri Neler Olduğunu Biliyor Musunuz?


  Görüldüğü yerler: 10 kuzey ve güney enlemleri arsında etkilidir.
  Özellikle Amazon ve Kongo Havzaları ile Malezya , Endonezya,
  Filipinler ve Papua Yeni Gine’de etkilidir.
  Özellikleri
  • Yıllık sıcaklık ortalaması 25 °C’nin üstündedir.
  • Yıllık ve günlük sıcaklık farkı en az olan iklimdir (1-2 °C civarında). Sebepleri : Güneşışınlarının bütün yıl dike yakın açıyla düşmesi ve nemliliğin fazla olmasıdır.
  • Her mevsim düzenli yağış alır. Fakat en fazla yağış güneş ışınlarının Ekvatora dik geldiği tarihlerde görülür. Buharlaşma arttığı için.
  • Yağışlar oluşum bakımından, Konveksiyon yağışlarına örnektir.
  • Yıllık yağış miktarı 2000 mm ‘nin üstündedir.
  Ekvatoral bölgede 1000 m nin altındaki yerlerde sık orman örtüsü, bataklıklar, yüksek sıcaklık ve nem sebebiyle nüfus çok seyrektir.
  YAZLARI YAĞIŞLI TROPİKAL İKLİMİ
  Görüldüğü yerler: Ekvatoral iklim ile çöl iklimi arasında görülür (10-20° kuzey ve güney enlemleri arasında görülür)

  d-nya-zerinde-g-r-len-t-rkiyedeki-iklim-e
  Özellikleri
  • Bu iklim bölgesinde güneş ışınları yılda iki kez dik açıyla düşer. Güneş ışınlarının dik geldiği yaz dönemi yağışlı , kışlar kuraktır.
  • Sıcaklık ortalaması bütün yıl 20 °C nin üstündedir.
  • Yıllık yağış miktarı 1000-1200 mm arasındadır.
  Bitki örtüsü savandır. Savanlar uzun süre yeşil kalan , gür ve uzun boylu ot topluluklarıdır. Savan bitki örtüsü içinde yer altı sularının yüzeye çıktığı yerlerde ve akarsu boylarında ormanlar görülür
  MUSON İKLİMİ
  Görüldüğü yerler: Muson, rüzgarlarının etkili olduğu Güney, ve Güneydoğu etkilidir. Avustralya'nın kuzeyinde ve Doğu Afrika'da Madagaskar adasında etkilidir.
  Özellikleri
  • Muson rüzgarlarından dolayı bu iklimde yaz mevsimi yağışlı , kışlar kuraktır. Bu yönüyle savan iklimi ile benzerlik gösterir.
  • Sıcaklık ortalaması bütün yıl 10 °C nin üstündedir.
  • Yıllık sıcaklık farkı Savan iklimine göre fazladır.
  • Yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm civarındadır. Ancak kıyı kesimlerde bu yağış miktarı çok daha fazla olabilmektedir. Örnek Hindistan’ın kuzey doğusunda yer alan Çerapunçi 12000 mm ,yağış almaktadır (Dünyanın en fazla yağış alan yeridir).
  ÇÖL İKLİMLERİ
  Yıllık yağış miktarı 150 mm nin altında olan bölgelerde çöl iklimleri görülür.
  Çöl iklimleri görüldüğü yere göre;
  a-Sıcak Çöller ( Tropikal)
  • Mutlak ve bağıl nem çok düşüktür. Bu sebeple günlük sıcaklık farkı en fazla olan iklimdir.
  • Belirli bir yağış mevsimi yoktur.bazı yıllar hiç yağış olmayabilir.
  • Mekanik çözülmenin en fazla olduğu iklimdir.
  • Yıllık sıcaklık farkı günlük sıcaklık farkı kadar yüksek değildir. Çünkü güneş ışınları bu alanlara yıl boyunca dike yakın açıyla düşmektedir.
  Bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. Cılız ot ve çalılıklarla kaktüs iklimin doğal bitki örtüsünü oluştururlar.
  b- Karasal Çöller
  Ilıman kuşak kara içlerinde etrafı, dağlarla çevrili çukur alanlarda görülür. Buralarda çöl özellikleri görülme sebebi yağış azlığıdır.
  B-ILIMAN KUŞAK İKLİMLERİ
  ILIMAN OKYANUS İKLİMİ
  Görüldüğü yerler: Genel olarak, 30° - 60° enlemleri arasında, karaların batı kıyılarında görülür.
  Özellikleri:
  • Yazlar serin, kışlar ılıktır. Her mevsim yağışlıdır.
  • En sıcak ay ortalaması 24-25 °C, en soğuk ay ortalaması 5-7 °C dir. Yıllık ortalama 13-15 °C dir.
  • Günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. Nemlilik fazla olduğu için.
  • En fazla yağış Sonbaharda, en az yağış ilkbaharda görülür.
  • Yağış oluşumu yamaç yağışı şeklindedir.
  AKDENİZ İKLİMİ
  Görüldüğü yerler:
  Genel olarak, 30° - 40° enlemleri arasında görülür.
  Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ( Libya ve Mısır hariç. Buralarda görülmeme sebebi yer şekillerinin engebesiz, olmasıdır.)
  Özellikleri
  • Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlıdır.
  • Yaz sıcaklığı güneş ışınlarının düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine bağlıdır.
  • En sıcak ay ortalaması 28-30°C , en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir. Yıllık ortalama 18°C dir.
  • Yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir. Ortalama 600-1000 mm arasındadır.
  STEP İKLİMİ
  Özellikleri
  • Yazlar sıcak ve kurak , kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.
  • En sıcak ay ortalaması 20-25 °C dir. En soğuk ay ortalaması da 0- (-2) °C dir.
  • En fazla yağış ilkbaharda, en az yağış yazın düşer.
  • İlkbaharda görülen yağışlar genelde konveksiyon (Kırkikindi) yağışı şeklindedir.
  ORTA KUŞAK KARASAL İKLİM
  Görüldüğü yerler: Deniz, etkisinden uzak kara içlerinde ve ılıman kuşak karalarının doğu kıyılarında (soğuk su akıntısından dolayı) görülür. Yurdumuzda ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum –Kars Bölümünde görülen karasal iklim buna benzer.
  Özellikleri:
  • Kış erken gelir, çok soğuk olur. Kar ortalama 80-90 gün toprak üstünde kalır. Yaz da erken gelir ve çok sıcak olur. Karlar hızla erir.
  • En sıcak ay ortalaması 20 °C civarındadır. Bazen sıcaklık 30 °C ye kadar çıkabilmektedir.
  • En soğuk ay ortalaması –10 °C civarındadır. Bazı günler –40 °C ye kadar sıcaklığın düştüğü de gözlenebilmektedir.
  • Yıllık sıcaklık ortalaması 3-5 °C dir.
  • Yıllık sıcaklık farkı 40-50 °C ye kadar ulaşabilmektedir.
  • En fazla yağış ilkbahar ve, yaz dönemlerinde düşmektedir. Karasallık arttıkça yağışlar yaz mevsimine kaymaktadır. Ör. Erzurum –Kars bölümünde olduğu gibi.
  C- SOĞUK KUŞAK İKLİMLERİ
  TUNDRA İKLİMİ
  Görüldüğü yerler: Sibirya, İskandinavya Yarımadasının kuzeyinde, Kanada’nın kuzeyinde, Grönland adasının kıyı, kesimlerinde görülür.
  Özellikleri:
  En sıcak ay ortalaması 10 °C yi geçmez. Kışın sıcaklık –30, -40 °C'lara kadar iner.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Türkiye, iklim kuşaklarından ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır.iç kesimlerinde karasal iklim özellikleri görülür.
+ Yorum Gönder


iklim çeşitleri,  dünyadaki iklim çeşitleri,  türkiyede görülen iklim tipleri,  dünyanın iklim çeşitleri,  dünya üzerindeki iklimler,  türkiyedeki iklim çeşitleri