+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Dünyanın üzerindeki çizgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dünyanın üzerindeki çizgiler

  Dünyanın Üzerindeki Çizgiler Hakkında Bilgiler

  Dünya üzerinde bulunduğumuz bir yeri belirtebilmek için koordinat sistemi adı verilen bir yöntem geliştirilmiştir. Koordinat sistemi, dünya üzerindeki herhangi bir yerin paralel ve meridyenlerden yararlanarak matematik konumunun belirlenmesidir. Bu çizgiler sayesinde herhangi bir yeri sanki ev adresimizi verir gibi tarif edebiliriz. Kutup: Dünya, merkezinden geçtiği varsayılan bir eksen etrafında batıdan doğuya doğru döner. Bu eksenin kuzeyinden ve güneyinden Dünya'yı deldiği, düşünülen noktalarına kutup noktaları adı verilir. Kuzeydekine Kuzey Kutup Noktası, güneydekine de Güney Kutup Noktası denir. Ekvator: Kutup noktalarından eşit uzaklıktaki noktaları birleştiren ve dünyayı iki eşit parçaya bölen hayali çizgidir. Çevresi yaklaşık 40.000 km'dir. Ekvatorun kuzeyinde kalan yarım küreye Kuzey Yarım Küre, güneyinde, kalan yarım küreye, ise Güney Yarım Küre denir. Başlangıç Meridyeni: İngiltere'nin Londra yakınlarındaki Greenwich


  Dünyanın üzerindeki çizgiler.png

  (Gıriniç) kasabasının, üzerinden geçer. Başlangıç meridyenin doğusunda kalan yerlere doğu yarı küre, batısında kalan yerlere batı yarı küre adı verilir. Paraleller: Ekvatorun kuzey ve güneyinde, ekvatora paralel olarak birer derecelik açılarla geçirilen dairelerdir. Ekvatorun kuzeyindekilere kuzey paralelleri, güneyindekilere güney paralelleri adı verilir. En büyük paralel dairesi ekvatordur. 90 kuzeyde, 90 güneyde olmak üzere toplam 180 paralel dairesi vardır. Meridyenler: Bir, kutuptan diğer, kutba ulaşan ve ekvator ile paralelleri dik kesen daire yaylarına meridyen denir. Başlangıç meridyeninin doğusunda kalanlara doğu meridyenleri, batısında kalanlara batı meridyenleri adı verilir (Resim 1.23 B - 1.24). 180 doğu, 180 batı olmak üzere 360 tane meridyen vardır Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir 2. Meryem
  Bayan Üye

  Coğrafi koordinatlar belirlenirken uç sınırlardan geçen paralel ve meridyen çizgileri alınırörnek verecek olursak İstanbul için41° 00ı 16ıı kuzey enleminde yer alır.
+ Yorum Gönder


dünyamızın üzerindeki çizgile