+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Çoğrafya biliminin gelişimi için kim neler yapmış Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Çoğrafya biliminin gelişimi için kim neler yapmış

  Coğrafya Biliminin Gelişimi İçin Neler Yapılmıştır?


  Terim olarak Coğrafya ilk kez, M. Ö. 3. yüzyılda Eratosthenes tarafından kullanılmıştır. Eski Yunanca'da yer anlamına ge*len "Geo" ile yazılarak çizilerek tanımlama (betimleme) anlamına, gelen "Graphie" sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur.


  Çoğrafya biliminin gelişimi için kim neler yapmış.jpg

  Coğrafyanın tanımı zaman içinde değişmiştir. Bu değişimin ne*deni, bilimlerdeki gelişmeler ve bilimlerin gelişmesini sağlayan bilim adamlarının görüş ve anlayışlarının değişmesidir. Yer'in düz bir şekilde olduğunun kabul edildiği dönemlerdeki coğrafya anlayışı ile günümüz*deki coğrafya anlayışının aynı olması beklenemez. Onun için, tarihin akışı içinde coğrafyanın çeşitli tanımları yapılmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir: "Yeryü*zünün bilgisi", "Yeryüzünün fiziki ve beşeri özelliklerini araştıran bilim", "Yeryüzünün fiziki özellikleriyle insan arasın*daki ilişkileri araştırarak ortaya koyan bilim", "İnsan ile onun yaşama ortamı, olan çevre arasındaki ilişkileri araştıran bilim", "İnsan-doğal çevre etkileşimini kendi prensipleri çerçevesinde inceleyen bilim". İşte bunlardan da yararla*narak coğrafyanın tanımı şöyle yapılabilir: Coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin, doğal özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşi*mini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri kendi prensipleri çerçevesinde inceleyerek sonuçlarını açıklayan bilimidir
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Zamanımızdan 2200 yıl önce coğrafya terimini ilk kullanan kişi Eratosthenes M.Ö 276 da kullanmıştır
+ Yorum Gönder