+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Dogal sistemler hangileridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dogal sistemler hangileridir

  Doğal Sistemler Hangileridir biliyor musunuz?  Kartoğrafya(harita biLimi)
  -KLimatoLoji(ikLim biLimi) ,
  -JeomorfoLoji(yerşekLi biLimi)
  -Hidrografya(su biLimi) ,
  -Biyocoğrafya(canLı biLimi)


  Dogal sistemler hangileridir.jpg 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Doğal Sistemler Hangileridir Hakkında Bilgi


  DOĞAL SİSTEMLER
  Litosfer(Taş Küre): Doğal unsurların başında dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi çeşitli yer şekilleri
  gelir Yer şekilleri çeşitli özellikteki taş ve tabakalardan oluşurlar Yer kabuğunun bu katı bölümü taş küre (litosfer) olarak
  ta ifade edilir
  Hidrosfer(Su Küre): Çevremizde akarsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltında da su bulunmaktadır
  Bunların hepsine birden su küre (hidrosfer) denir
  Atmosfer(Hava Küre): Çeşitli gazların karışımı olan atmosferdeki hava, insanların yanı sıra diğer canlıların
  yaşayabilmeleri için ilk koşuldur
  Biyosfer(Canlılar Küresi): Çevremizde bitkiler ve hayvanlar da vardır Bunlar biyosferi oluşturur Bu canlı
  unsurlarla birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan unsurlarının hepsi birlikte doğal sistemleri oluştururlar

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Doğal sistemler

  Litosfer,hidrosfer,atmosfer,biyosfer.
  Atmosferi klimatoloji inceler
  Hidrosferi hidrografya inceler
  Litosferi jeomorfoloji inceler
  Biyosferi biyocoğrafya inceler

+ Yorum Gönder


doğal sistemler hangileridir