+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Su dalgası hareketi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Su dalgası hareketi

  Su Dalgası Hareketi Nasıl Oluşur?


  sudalgashareketi.jpg
  Su dalgaları ve bu dalgaların özellikleri dalga leğeni adı verilen bir araç ile incelenir. Dalga leğeninin tabanı cam ve kenarları suyu tutacak şekilde hazırlanmış bir araçtır. Dalga leğenine üstten ışık tutulunca su üzerindeki dalgalar mercek gibi davranır ve kabın alt tarafında aydınlık ve karanlık bölge oluşturur. Bu da dalga özelliklerini incelememizi kolaylaştırır. Su ortamında doğrusal ve dairesel olmak üzere iki tür dalga oluşturulabilir. Dairesel dalgalar iki boyutta her yöne eşit yayılırlar. Doğrusal dalgaların yansıması: Doğrusal engel üzerine gelen doğrusal dalgalar gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansırlar. Parabolik bir engele gelen doğrusal dalgalar yansıdıktan sonra engelin şeklini alırlar. Çukur engel Doğrusal dalgalar bir noktada toplanıp, tekrar çembersel dalgalara dönüşürler. Tümsek engel Doğrusal dalgalar tümsek bir engelden yansıdıktan sonra sanki engelin arkasından geliyormuş gibi çembersel dalgalara dönüşürler. Dairesel dalgaların yansıması: Dairesel dalga düzlem engele doğru gönderilirse yansıyan dalgalar engelin arkasından dairesel dalgalar çıkıyormuş gibi davranır. Dairesel dalga ile engelin arkasında oluşan kaynağın görüntüsü aynı fazlı iki kaynak gibi davranır. Dairesel dalgaların parabolik engelde yansıması: Engelin merkezinin dışından gönderilen dairesel dalgalar F-M arasında odaklanan dairesel dalgalar oluştururlar. Engel merkezinden gönderilen dairesel dalgalar yine merkezde odaklanan dairesel dalgalara dönüşürler. Engelin F-M arasından gönderilen dairesel dalgalar merkez dışında odaklanan dairesel dalgalara dönüşürler. Çukur engelin odak noktasından gönderilen dairesel dalgalar yansıdıktan sonra doğrulaşır. Çukur engelin F-T arasından gönderilen dairesel dalgalar sanki engel arkasından çıkıyormuş gibi dairesel dalga oluşturur. Tümsek engele gönderilen dairesel dalgalar yansıdıktan sonra engelin F-T arasında odaklanacak şekilde engelin içinden geliyormuş gibi dairesel dalgalar oluştururlar. 2. Meryem
  Bayan Üye

  bir fizik terimi olarak uzayda ve maddede yayılan ve enerjinin taşınmasına yol açan titreşime denir su dalgaları ise Bir göletin yüzeyinde oluşan çember şeklinde dalgacıklar aslında enine ve boyuna dalgaların bir arada olduğu durumdur
+ Yorum Gönder


su dalgaları ,  dairesel su dalgaları,  doğrusal ve dairesel su dalgaları,  doğrusal su dalgaları,  odaktan gönderilen su dalgaları çukur engelden yansıması çizimler,  su dalgaları özellikleri