+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Jeolojik Devirler ve Fosil Bilim İlgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Jeolojik Devirler ve Fosil Bilim İlgili Bilgi

  Jeolojik Devirler ve Fosil Bilim Nedir?  18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarında, demiryolları ve tünel inşaatları sırasında, yeryüzü kabuğuyla ilgili temel bilgiler edinilmeye başlandı. Örneğin, tünel inşaatı yapan İngiliz William Smith, inşaatlar sırasında Somerset'te yer altından çıkan Jura dönemine (206 - 144 milyon yıl) ait kayaların benzerlerinin Kuzey Denizi kıyılarında da olduğunu gördü. Ülkenin bir ucundan diğerine topladığı kaya ve fosil örnekleriyle, İngiltere'nin ilk jeolojik yüzey haritasını oluşturdu. Dahası, elindeki kaya örneklerine dayanarak bazı bölgelerde jeolojik yer altı haritaları da çizdi. Bu haritaların, modern jeoloji biliminin ilerlemesinde ve yeryüzünün jeoloji zaman çizelgesinin belirlenmesinde çok büyük katkıları oldu. Haritalarda yer alan bilgiler sayesinde, kayalık zemin bitki örtüsüyle kaplı olsa dahi, yüzeyin hemen altındaki katmanın ne olduğu, neler içerdiği (demir cevheri, kömür vs) biliniyordu.
  1.jpg
  İngiliz jeolojisinin kurucusu olarak kabul edilen William Smith'in çizdiği ilk jeolojik haritalar, modern jeoloji biliminin gelişimine büyük katkılarda bulundu.
  A) William Smith'in topladığı bazı fosil örnekleri, B) Karındanbacaklı, Ç) Çift Kabuklu.
  1) Üst Karfonifer Dönem, 2) Alt Karbonifer Dönem, 3) Orta Jura Dönemi, 4) Jura Dönemi, 5) Trias Dönemi


  Tüm bu bilgilerin edinilmesinde fosiller hayati bir rol oynamıştı. Bugün halen kullanılmakta olan Prekambriyen (Kambriyen öncesi) devirden Kuartaneter dönemine kadar olan jeolojik zaman çizelgesi, fosil yataklarının ve kaya yapılarının işaret ettiği bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır. Kayalar üzerinde yapılan incelemeler sayesinde, yeryüzünün hangi dönemlerde hangi aşamalardan geçtiği tespit edilmiş, kayalardaki fosiller sayesinde de farklı dönemlerde yaşayan canlılar hakkında bilgi edinilmiştir. Bu iki bilgi birleştirilerek, bir çizelge meydana getirilmiştir. Bu çizelgeye göre, yeryüzü tarihi, devirlere, devirler zamanlara, zamanlar da dönemlere ayrılarak incelenir.

  2.jpg

  Jeologlar ve paleontologlar, yeryüzü ve doğa tarihinin anlaşılmasını kolaylaştırabilmek için dünya tarihini jeolojik devirlere ayırmışlardır. Bu devirlerin belirlenmesinde kayaların oluşumları, yaşları ve barındırdıkları fosiller önemli rol oynamıştır.

  A) PREKAMBRİYEN (4.6 milyar - 543 milyon yıl), B) PALEOZOİK, C) SENOZOİK, D) MEZOZOİK

  1- Kambriyen dönemi, (543 - 490 milyon yıl) 2- Ordovisyen dönemi (490 - 443 milyon yıl), 3-Silüriyen dönemi (443 - 417 milyon yıl), 4- Devoniyen dönemi (417 - 354 milyon yıl), 5- Karbonifer dönemi (354 - 290 milyon yıl), 6- Permiyen dönemi (290 - 248 milyon yıl), 7- Trias dönemi (248 -206 milyon yıl), 8- Jura dönemi (206 - 144 milyon yıl), 9- Kretase dönemi (144 - 65 milyon yıl), 10- Tersiyer dönemi, 11- Kuaterner dönemi, 12- (65 milyon yıl - günümüz)


  1. Prekambriyen (Kambriyen öncesi) Devir (4.6 milyar - 543 milyon yıl)

  Prekambriyen (Kambriyen öncesi) dönem, yeryüzü tarihinin en eski ve en uzun devri olarak kabul edilir. Bu uzun devir de, kendi içinde dönemlere ayrılarak incelenir. 4.6-3.8 milyar yıl arası, Hadeyan dönemi olarak adlandırılır. Bu, yeryüzü kabuğunun henüz oluştuğu bir dönemdir. Arkeyan dönemi, 3.8-2.5 milyar yıl arasıdır. Daha sonra Proterozoik dönem adı verilen, 2.5 milyar - 543 miyon yıl arası yaşanan dönem gelmektedir. Fosil kayıtlarında bu dönemlere ait tek hücreli ve çok hücreli mikroorganizmaların çeşitli izleri bulunmaktadır.

  2. Fanerozoik Devir (543 milyon yıl - Günümüz)

  Fanerozoik, kelime anlamıyla "görünür ya da bilinen yaşam" demektir. Fanerozoik devir, üç zaman dilimine ayrılarak incelenir: Paleozoik zaman, Mezozoik zaman, Senozoik zaman.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  İlk Zamanlar (Antekambriyen) - 4 milyar yıl önce,1. Zaman (Paleozoik) - 370 milyon yıl önce,2. Zaman ( Mezozoik) - 170 milyon yıl önce,3. Zaman (Tersiyer) - 80 milyon yıl önce,4. Zaman (Kuaterner) - 2 milyon yıl
+ Yorum Gönder


fosiller ile ilgili slaytlar