+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Levhaların Yanal Hareketi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Levhaların Yanal Hareketi

  Levhaların Yanal Hareketi Ne Demektir?  Levhaların Yanal Hareketi1.gif Levhaların Yanal Hareketi2.gif Levhaların Yanal Hareketi3.gif


  Levhalar aynı yönde veya zıt yönde kayarak ilerleyebilir. Bu hareket yanal hareket olarak adlandırılır. Diğer levha
  hareketlerinde gözlenen bir kısım levhanın magma içinde erimesi veya taşkürede artma-azalma gibi olaylar yanal hareket sonrasında gözlenmez. Ancak iki levhanın kısa süreli yanal hareketleri yeryüzünde büyük yıkımlara neden olabilir. Yanal hareket sırasında bir levha diğerine dayandığında arada kalan kayalar sıkışarak yerlerinden oynar veya kırılır. Çünkü levhalar arasındaki sürtünme çok büyüktür. Bu kırılma ve kopmalar sırasında açığa çıkan enerji dalgalar halinde yayılarak yeryüzünde sarsılmaya neden olur. Bu olaya deprem denir.

  Depremler farklı şekilde olabilir. Ancak büyük bölümü fay hattı üzerinde gerçekleşir.
  Fay hattı: Yer kabuğunda oluşan arazi kırığıdır. Bu kırığın başlama ve bitme noktası arasındaki mesafeye fay hattı denir.
  Odak noktası: Deprem enerjisinin açığa çıktığı noktadır.
  Merkez üssü: Odak noktası üzerinde, deprem dalgalarının yeryüzüne en kısa yoldan ulaştığı yerdir. Bu bölge odak noktasına çok yakın olduğu için deprem hasarları diğer yerlere göre daha fazladır. Deprem odak noktasından dalgalar halinde etrafa yayılır. Odak noktasından uzaklaştıkça deprem dalgaları enerjilerini kaybederler. Bu nedenle deprem merkez üssünden uzak bölgelerde yıkıcı etkisini daha az gösterir.
  Öncü deprem: Ana depremden önce meydana gelen küçük sarsıntılara öncü deprem denir.
  Artçı deprem: Ana depremden sonra kayaçların yerlerine oturması sürecinde meydana gelen ana depremin büyüklüğünü geçmeyen sarsıntılardır.
  Deprem büyüklüğü: depremin merkezinde açığa çıkan enerjinin miktarı depremin büyüklüğüdür. Deprem büyüklüğü sismograf adı verilen aletler ile ölçülebilmektedir. Deprem büyüklüğü arttıkça açığa çıkan dalgalar daha uzağa gidebilir.
  Deprem şiddeti: Deprem bölgesindeki hasara göre belirlenen göreceli bir değerdir. Depremin binalara, insanlara verdiği zarardır.
  Deprem bölgesi: depremlere sebep olan levha hareketleri, volkanik püskürmeler gibi olayların yerkabuğu üzerinde nerelerde olduğu bilinmektedir. Bu olayların gerçekleştiği ve fayların çok olduğu bölgelere denir
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Yanal hareketler sonucu deprem oluşur. Levhaların aynı ya da farklı yönlerde hareketi sürtünmeye sebep olur. Ani ve çok hızlı bir şekilde levhalar hareket eder.
+ Yorum Gönder


levhaların yaklaşma hareketi,  levhaların yanal hareketleri,  levhaların uzaklaşma hareketi,  uzaklaşma hareketi,  yaklaşma hareketi,  depreme sebep olan yanal hareket