+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Sıkışan Yer Kabuğunun Kıvrılması Ya Da Kırılması Neye Bağlıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sıkışan Yer Kabuğunun Kıvrılması Ya Da Kırılması Neye Bağlıdır

  Sıkışan Yer Kabuğunun Kıvrılması Ya da Kırılması Hakkında Bilgi  Yer kabuğu hareketlerine bağlıdır

  Sıkışan Yer Kabuğunun Kıvrılması Ya da Kırılmas&#30.jpg

  Levha tektoniği kuramını belgeleyen kanıtlar artık inandırıcı bir düzeye ulaştığından levhaların hareketi kavramı bugün benimsenmiştir.Bundan sonraki aşama söz konusu bu hareketlerin itici gücünü tespit etmek olacaktır.Bu gücün kökeniyse yerkürenin incelenmesi çok zor olan derin katmanlarında aramak gerekir. Levhaların yer değiştirmesinden iç mantoda oluşan konveksiyon akımlarının sorumlu olduğu, genel olarak kabul edilen bir fikirdir.Bu akımlar hücreler oluşturarak tektonik sırtların altında ıraksarlar.

  Levhaların altında derinlerde gelişen bu itici güce bizzat levhaların davranışı da eklenir. Astenosferin sırtlar düzeyine yükselişi, göreli olarak hafif bir malzemenin varlığıyla açıklanır; topografik olarak yüksek konumdaki bu malzeme yerçekimi etkisiyle yanlara doğru akar.Tersine okyanus taşküresi yaşlandıkça soğur ve dolayısıyla yoğunluğu artar.Bu yoğun katmanın batması levhanın derine doğru çekilmesine yol açar.Ne var ki yer kürenin içinde ne olup bittiğini anlamak için jeofizikçilerin yapacağı daha pek çok şey vardır. Olaya her şeyden önce sismolojik yöntemle yaklaşacaklar.

  Levhalar Niçin Hareket Eder?, THÉMA LAROUSSE

  Levha Tektoniği


  PLAKA TEKTONİĞİ olarak da bilinir, geçmişteki ve günümüzdeki depremleri, yanardağ etkinlikleri ve dağ oluşumu süreçlerini, Yer yüzeyini oluşturan çok büyük kabuk bloklarının (levhalar) karşılıklı hareketleriyle (çarpışmaları ve ayrılmaları) açıklayan kuram.


  Yer kabuğu bir düzine kadar büyük levha ile bir dizi küçük levhadan oluşur
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Deniz dibi ya da karadaki jeosenklinallerde, dış kuvvetler tarafından aşınıp taşınan malzemeler birikmiştir,Kıvrılma sonrasında çukurda kalan ksımlara senklinal, kubbemsi şekilde yukarıda kalan kısımlara ise antiklinal denir.
+ Yorum Gönder


sıkışan yer kabuğunun kırılması yada kırılması neye bağlıdır,  sıkışan yer kabuğunun kırılması neye bağlıdır,  yer kabuğu,  sıkışan yer kabuğunun kıvrılması yada kırılması neye bağlıdır,  sıkışan yer kabuğunun kırılması yada kırılması,  sıkışan yer kabuğunun kıvrılması ya da kırılması neye bağlıdır