+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda İzostatik Dengeyi Bozan Unsurlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İzostatik Dengeyi Bozan Unsurlar

  İzostatik Dengeyi Bozan Unsurlar nelerdir?


  zostatikdengeyibozanuns.jpg

  İzostatik Dengeyi Bozan Faktörler:
  1)Karalarda aşınmanın, denizlerde birikmenin fazla olması,
  2)İklim değişmeleri,
  3)Dağ oluşumu hareketleri
  4)Volkanizma ve Yan basınçlar
  Epirojenez yer yüzünü en uzun sürede şekillendiren iç kuvvettir.
  Epirojenez sonucunda;
  Epirojenez yeryüzünü en uzun zaman içinde şekillendiren kuvvettir.
  Ülkemizde Doğu Karadeniz ve Bitlis dağlarının yakın zamanda yükselmesi,Torosların güneye meyillenmesi,Ergene ve Adana havzalarının tortulanma alanı haline gelmesi epirojenez sonucudur.
  Türkiye 3.zaman sonu 4. zaman başında epirojenik olarak toptan yükselmiştir.
  Dünya üzerinde ise İskandinavya yarımadası yükselirken , Almanya ve Hollanda çökmektedir.
  Deniz ilerlemesinin görüldüğü yerde akarsuyun ağız kısmı deniz suları altında kalır. Akarsuyun enerji potansiyeli azalır ve biriktirme yapar. Deniz gerilesi var ise akarsuyun yatak eğimi artar ve aşındırma gücü artar.
  Eğer bir yerde akarsu vadisi deniz içinde de devam ediyorsa; deniz ilerlemesinden bahsedilebilir. Kıyı şekilleri yüksekte veya kara içlerinde kalmış ise deniz gerilemesi olmuştur.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Yerkabuğu kalınlığı ve yoğunluğu oranında mantoya az veya çok batmış durumdadır ve mantonun üzerinde bir dengede durmaktadır. Bu dengeye izostatik denge denir.
+ Yorum Gönder