+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Tortul Kayaçlar Nedir özellikleriyle Beraber Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tortul Kayaçlar Nedir özellikleriyle Beraber

  Tortul Kayaçlar ve özellikleri nelerdir?

  Yapısında inorganik (mineraller ve tuzlar) maddeler bulunur.Canlıların besin kaynağı olan toprak bu katmanda bulunur. Yeryüzündeki kayaçlar çeşitli etkiler sonucu oluşmuşlardır.Bu kayaçlar özelliklerine göre adlandırılır:


  1.Magmatik Kayaçlar: Yerin derinliklerinde bulunan magmanın (lavların) yerin derinliklerinde veya yer yüzüne çıktıktan sonra soğumasıyla oluşurlar.(Yani lavların soğumasıyla.)
  ÖR:Bazalt,andezit,granit,gabro gibi. Magmatik kayaçların özellikleri:
  1.)Çok serttirler.
  2.)İçerisinde canlı kalıntılar (fosil) yoktur.
  3.)Kayaçlar coğrafik etkilerle (sıcak-soğuk,rüzgar-su) aşınarak inceler ve kuma düşer.


  2. Tortul Kayaçlar:
  -Kum taneleri yağmur-seller aracılığıyla deniz veya göllerin çukur yerlerine taşınarak birikir ve tortul katmanları oluştururlar bu katmandan oluşarak ve suyun basıncıyla katmanlar halinde tortul kayaçları oluşur.Özellikleri:
  1.)Değişik zamanlarda oluştuklarında katmanlar halindedir.
  2.)İçerisinde fosil denilen canlı kalıntıları bulunur.
  3.)Fazla sert değillerdir.Çabuk aşınırlar.
  ÖR:Kömür,kireç taşı,kum taşı ve çakıl taşı.


  3. Başkalaşım Kayaçları:
  Doğadaki tüm maddeler zamanla değişir.Ufalır,aşım şekli ve yapısı değişir.Böylece kayaçlar birbirine dönüşebilir.
  -Başkalaşım kayaçları magmatik veya tortul kayaçların yeraltında kalarak sıcaklık ve basıncın etkisiyle değişmesi sonucu oluşurlar.
  Başkalaşım kayaçları tortul kayaçların başkalaşımı sonucu oluşmuşlarsa içinde canlı kalıntılar bulunabilir.
  -Heykel yapımında kullanılan taşlar ve renkli mermerler tür tür kayaçtır.

  MADENLER
  Mineraller : Kayaçların yapılarındaki farklı maddelere denir. Mineraller renk, sertlik, yumuşaklık gibi özellikleriyle birbirinden farklıdır. Yemek tuzu, kurşun kalem içerisindeki karbon, tencerelerdeki alüminyum, bebek pudraları günlük yaşantımızda kullanılan minerallere örnek verilebilir. Ayrıca birçok alanda çinko, demir gibi mineraller kullanılır.
  Madenler : Ekonomik değeri olan kayaçlara ‘’maden’’ denir.
  Bakır: İyi bir iletkendir. Elektrikli cihazlarda ve mutfak eşyası yapımında kullanılır.
  Bor: Yüzyılın en önemli madenidir. Jet, uzay mekiği gibi taşıtların yakıtıdır. Bunun dışında diş fırçasından boyaya elektronikten yakıta kadar 7000 ayrı kullanım alanı vardır.
  Cıva: İlaç ve boya sanayinde, dişçilikte ve termometre yapımında kullanılır.
  Demir: Otomotiv ve inşaat sektöründe, ray yapımında kullanılır.
  Talk: Pencere, kapı, seramik ve kauçuk yapımında, pudra üretiminde kullanılır.
  Kurşun: Akü yapımında ve ambalaj malzemesinde kullanılır.

  FOSİLLER
  1- Fosil ve Fosilleşme :
  Canlıların uzun zaman (milyonlarca yıl) öncesinden günümüze kadar gelen kalıntı (kemik, iskelet, diş, kabuk, yaprak, gövde kalıpları) ya da izlerine fosil denir.
  Canlıların öldükten sonra vücutlarındaki yumuşak kısımlarının çürümesi ve kalan sert kısımlarının toprak ve taşlarla yani tortularla örtülmesi olayına fosilleşme denir.
  Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji, fosillerle ilgili çalışma yapan bilim adamlarına da paleontolog denir.
  • Fosiller, tortul kayaçlar içinde uzun bir sürede oluşurlar.
  • Bazı fosiller, içlerinde bulunduğu kayaçların yaşlarının belirlenmesinde kullanılır.
  • Tortul kayaçlar içinde gözle görülebilir fosillerin yanında gözle görülemeyecek kadar küçük fosiller de bulunmaktadır.
  • Kömür, petrol, doğal gaz fosilleşme sonucu oluşan fosil yakıtlardır.
  Fosillerin Yararları :
  1- Tortul kayaçların hangi zamana ait olduğunun (yani yaşlarının) anlaşılmasını sağlar.
  2- Fosillerin bulunduğu bölgenin geçmişteki coğrafi durumunu ve iklim şartlarının nasıl olduğunun anlaşılmasını sağlar.
  3- Nesilleri tükenmiş veya eski zamanlarda yaşamış canlıların (Dinozor, mamut) tanınmasını sağlar.
  4- Canlıların geçirdiği gelişim dönemleri hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
  5- Yer kabuğunda oluşan değişimler hakkında bilgi verir.
  6- Fosil yakıtların oluşmasını sağlar
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Tortul kayaçlar oluşumlarına göre; mekanik kayaçlar, kimyasal kayaçlar ve organik kayaçlar olmak üzere üçe ayrılır. Kimyasal kayaçlar, suda çözünen maddelerin çökmesi ya da suyun buharlaşması sonucu oluşan kayaçlardır örnek kaya tuzu
+ Yorum Gönder


tortul kayaç nedir,  tortul kayaçlar nedir