+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Kutupların Dayanıklı Bitkileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kutupların Dayanıklı Bitkileri
  Kutupların Dayanıklı Bitkileri nelerdir?


  Yıl boyunca 0°C’nin altında sıcaklıklar, sürekli donmuş halde olan kar ve buzullarla kaplı toprak, kar biçimindeki yağışlar Kutup bölgeleri canlı yaşamını zorlayan koşullara sahip olmasına rağmen Yüce Allah buradaki canlılarda büyük bir çeşitlilik yaratmıştır. Tundra bitki örtüsü de, Yüce Allah’ın sonsuz aklının, çeşitlilik sanatının ve kusursuz yaratmasının kutuplardaki tecellilerinden biridir.

  • Tundralar soğuğa karşı nasıl dayanıklılık gösterirler?

  • Bu bitkilerin soğuğa karşı dayanıklı olmaları için yaratılan özel sistemler nelerdir?

  Kutup ikliminin hüküm sürdüğü alanlarda Güneş yılın büyük bir bölümünde yoktur, geceler aylar boyunca sürer ve soğuk rüzgarların etkisi sürekli olarak hissedilir. Bitkilerin tutunacağı toprak ise son derece incedir ve yılın büyük bir bölümünde buzulların altındadır. Bu koşullar altındaki bir ortamda ilk akla gelen herhangi bir canlının yaşayamayacağı düşüncesidir. Fakat Yüce Allah’ın ilmi ve üstün aklı kutuplarda oldukça hareketli bir canlı yaşamı yaratmıştır.

  Karla kaplı kutup bölgesinde bitki örtüsünün olabileceği de kimsenin aklına gelmez. Gerçekten de bu ortamda bizim alışkın olduğumuz bitkiler ve ağaçlar yoktur. Çünkü ağaçların başlıca özelliği derin bir kök sistemi ile toprağın derinliklerine uzanması ve besin maddelerini bu şekilde sağlamasıdır. Kutup bölgelerinde ise toprağın derinliği sadece 30-40 cm kadardır. Bu derinlikteki toprakta ağacın su ve besin elde edebilmesi imkansızdır. Ayrıca kutup bölgelerinde yazlar çok kısa olduğundan ağaçların beslenme, büyüme, sürgün verme ve çoğalma gibi faaliyetleri bu kısa süre içinde hızlı bir biçimde gerçekleştirmesi olanaksızdır. Ancak bu saha ağaç toplulukları olmamasına rağmen bitki örtüsünden yoksun değildir. Yüce Allah çeşitlilik sanatının bir sonucu olarak bu zor koşullara sahip alanlarda yaşayabilecek bitki türleri yaratmıştır. Böylece bu beyaz dünyaya hem bir güzellik vermiş, hem de canlı yaşamını devam ettirecek çeşitliliğin sebebini yaratmıştır.

  Aşağıda detayları hakkında bilgi sahibi olacağınız bu bitkilerdeki her yapı özel olarak yaratılmıştır. Bu da bize bu kusursuz planı yapan üstün aklın sahibinin alemlerin Rabbi olan Yüce Allah olduğunu bir kez daha gösterecektir. Allah canlılar üzerindeki hakimiyetini ve benzersiz yaratışını bir ayette şöyle bildirmektedir:

  “Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca “Ol” der, o da hemen oluverir.” (Bakara Suresi, 117)

  Tundraların Soğuğa Karşı Dayanıklılığını Artıran Yaratılış Özellikleri

  Yüce Allah tundra bitkilerini gerek yapısal özellikleri ve gerekse bulundukları ortama uygun sistemleri ile birlikte yaratmıştır. Soğuk koşullara uyum sağlamalarını kolaylaştıran bu sistemlerden bazıları şöyledir:

  Yapılarındaki suyu azaltırlar: Bitkilerin düşük sıcaklıklarda bünyelerindeki su miktarı azalır ve metabolik faaliyetleri yavaşlar böylece donmaya karşı korunmuş olurlar. Esnekliği sağlayan suyun azalması aynı zamanda dokuların sertleşmesini sağlar.

  Soğuğa karşı fiziksel yapılarıyla korunurlar: Bitkilerin yapraklarının şekli, dokusu, asit oranları ve antifriz sistemleri gibi fiziksel özellikleri soğuğa karşı dayanıklılıklarını artırır.

  Yaprakların şekli: Büyük ve tüylerle kaplı yünsü yapraklar kavis yaparak içeri bükülür. Böylece yaprakların filiz verecek olan uçları soğuktan korunur. Ayrıca yaprakların bir kısmı mumsu bir madde ile kaplıdır. Bu da soğuktan zarar görmelerini azaltır.

  Fazla miktardaki doymamış yağ asitleri: Yüce Allah’ın bitkilerin donmasını önlemek için bahşettiği sistemlerden biri de doymamış yağ asitlerinin diğer bitkilere oranla daha yüksek olmasıdır. Düşük sıcaklıklarda bitkilerin bünyesinde yer alan bir enzim (desaturaz enzimi) faaliyetlerini artırarak bitkinin bünyesindeki doymamış yağların oranını yükseltir. Doymamış yağ oranının artması, hücre zarındaki yağların sıvıdan yarı-kristal hale dönüşmelerini sağlar. Bu şekilde bitkilerin hücre zarları sıvı kalırken, hücre dışı buz oluşumu da sınırlanır ve bitkilerin donmaya karşı dayanıklılığı artar.

  Anti-friz proteinleri: Anti-friz proteinlerinin soğukta uyarılmasıyla buz kristallerinin yüzeyine bağlanması kristal oluşumunu engeller. Soğuk dönemde çok yavaş su kaybına uğrayan bitkilerin böylece dondurucu soğuklara karşı direnci artar. Dondurucu şartlara karşı tolerans görülmesi hücre öz suyundaki şeker içeriğinin artmasıyla da ilgilidir. Şekerlerin dondurucu şartlarda anti-friz görevi yapan çeşitli moleküllere dönüştüğü düşünülmektedir.

  Bitkilerin buraya kadar saydığımız işlemlerinde, tek bir parçası dahi eksik olsa bitki yaşamsal faaliyetlerini sürdüremeyecektir. Bu, kusursuz mükemmellikte yaratılmış sistemin mucizevi yapısını gösterir. Hiç kuşkusuz ki bu düzeni eksiksiz biçimde bitkilere yerleştiren Rahman ve Rahim olan, her türlü yaratmayı bilen Allah’tır.

  O Allah ki, Yaratan’dır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakim’dir. (Haşr Suresi, 24)

  Koyu renkli pigmentler: Yüce Allah bitkilerin düşük sıcaklıklara dayanıklılıklarını artırmak için koyu renkli pigmentler yaratmıştır. Bu pigmentler açık renkli olanlara göre daha fazla miktarda güneş ışınlarından yararlanmasını sağlamakta yaprak ve gövde sıcaklıklarını artırmaktadır. Bu koyu renkli pigmentler vesilesiyle ilkbaharda bitkilerin büyüme oranlarının arttığı tespit edilmiştir. Nitekim yastık şeklinde büyüyen bir bitki, bu koyu renkli pigmentler vesilesiyle sıcaklığını yakın çevresinden 15oC daha artırır. Kutup ve alpin likenlerinin birçok türü ve bazı kara yosunları da aynı nedenle koyu kahverengi veya siyahtırlar. Ayrıca bazı bitkilerin yaprak ve gövdelerinde ısı kaybını azaltmaya yardımcı olan beyaz renkli tüyler de bulunur.

  Bir bitkinin koyu renkli pigmentlere sahip olursa güneş enerjisinden daha fazla yararlanacağını bilmesi, ısı kaybını azaltmak için yapraklarında tüylerinin olması elbette bitkilerin kendi kararına göre oluşacak ayrıntılar değildir. Ne bir akla, ne de bir şuura sahip olmayan bitkilerin, kendileri için böyle hayati önemi olan kararlar almaları ve bu kararlarını uygulamaları da mümkün değildir. Bitkiler ilk yaratıldıkları günden itibaren, onları yaratan sonsuz ilim ve akıl sahibi Yüce Allah’ın ilham ettiği şekilde hareket etmektedirler. Bitkinin her hücresinin, hatta her atomunun nasıl hareket etmesi gerektiği, her an ona bildirilmektedir. Bu gerçek bir Kuran ayetinde şöyle açıklanmaktadır:

  “Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.” (Talak Suresi, 12)

  Tundra Bitkisinin Kar Altında Yeşil Kalmasının Önemi Nedir?

  Kutuplardaki ekolojik dengenin ve canlılığın devamında son derece önemli bir role sahip olan tundralar, yaz mevsiminde ısının artması ve toprağın üst tabakasında buzulların çözülmesi ile canlanır ve Haziran ayından Ağustos ayı sonuna kadar tüm faaliyetlerini yerine getirerek Eylül ayında tekrar ölü devreye girerler. Donmuş toprakta ve kar altında geçen uzun bekleme devresinde türlerin çoğu yeşilliğini korur. Bu bitkilerin yeşilliklerini korumaları son derece önemlidir. Çünkü kısa süren yaz devresinde fotosentez işleminin hiç vakit kaybetmeden gerçekleşmesi ve vakit kaybetmeden neslini devam ettirmek için faaliyete geçmesi gerekir. Oysa bitkinin ne kendi varlığından, ne gerçekleştirdiği bu mucizevi işlemlerden ne de yeşil olmasının kendi yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğundan haberi vardır. Çünkü tundra bitkisi de, kainattaki her şey gibi sahip olduğu her özelliği yaratan Allah’ın kontrolündedir, ki bu gerçeği de Kuran’da Allah bizlere bildirmektedir:

 2. Meryem
  Bayan Üye

  Kutuplar hava sıcaklıklarının çok düşük olduğu bir yerdir sıcaklık sıfır dereceyi pek çıkmaz, kutuplarda tudralar yetişir Doymamış yağ asitleri tundralarda çok fazladır. Bu özellik tundraların zorlu koşullardan daha az etkilenmesini sağlar.
+ Yorum Gönder