+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Çevreyi Ve Yabani Hayatı Koruma Yöntemleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Çevreyi Ve Yabani Hayatı Koruma Yöntemleri

  Çevreyi ve Yabani Hayatı Koruma yöntemleri nelerdir?  )Yeryüzünde çok sayıda canlı yaşamaktadır.Canlılar, yaşamlarını çevreleriyle sürekli bir etkileşim içinde sürdürürler.Beslenme,barınma ve çoğalma gibi temel gereksinimlerini yaşadıkları bu doğal ortamdan karşılarlar.


  Doğal ortamda canlılarla cansızlar arasındaki sürekli ilişkiye doğal denge denir.Doğal ortamın zarar görmesi doğal dengenin bozulmasına da neden olur.Bu da o çevrede yaşayan canlıların yok olması veya türerinin azalması anlamına gelir.

  Canlılar arasında bulunduğu çevreyi en çok etkileyen ve ona zarar veren insandır.Günümüzde dünya nüfusu hızla artmaktadır.Artan nüfusun beslenme barınma vb gereksinimlerini karşılayabilmek için doğal ortam insanların bilinçsiz davranışları sonucunda bozulur.


  Ormanlar tarla açmak bina yapmak amacıyla veya yangınlarla yok edilir.Oysa ki ormanlar doğal dengeyi sağlayan çok sayıda canlının barınma ve beslenme ortamıdır.Ayrıca canlı tutan, güzelleştiren, erozyonu önleyen, toprak kaymalarını engelleyen ve insanlara pek çok ürün sağlayan doğal varlıklar yine ormanlardır.Bunların yok edilmesi, orada yaşayan canlıların da tükenmesine, insanların bu ürünlerden yoksun kalmasına ve doğal ortamın bozulmasına neden olur.

  Aynı şekilde sanayi artıkları ve daha başka maddelerle suların(deniz,göl ve akarsu) kirletilmesi de pek çok canlı türünün azalmasına veya yok olmasına neden olur.Av yasağına uymama ve aşırı avlanma da canlı türlerini yok eden bir başka emendir.Görülüyor ki doğal ortamın bozulmasının kaynağında hep insan vardır.İnsanın doğal ortama bu şekilde müdahalesi dünyanın zenginliğini büyük çapta yitirmesine neden olur.

  Sonuçta yaşamak için birbirlerine doğrudan veya dolaylı olarak muhtaç olan canlılardan birinin yok olması doğada düzeltilemeyecek bozulmalara yol açar.Bu bakımdan doğal çevreyi korumak önemlidir.Çevrenin korunması biz insanların çevreye karşı duyarlı olmasıyla mümkündür.

  Hepimize büyük yararlar sağlayan doğal çevremize karşı görevimiz, onu yok etmek değil, korumak, geliştirmek ve ondan bilinçli olarak yararlanmaktır.Bu nedenle tüm canlıları sevmeli ve doğayla dost olmalıyız.

  Son yıllarda, doğal dengenin bozulmasının doğuracağı sonuçların ne kadar önemli olduğunu anlayan ülkeler, çevre korunmasına büyük önem vermeye başlamışlardır.Yurdumuzda da doğal yaşamı korumak amacıyla pek çok millî park oluşturulmuştur.Kuşcenneti,Yed i göller Kovada gölü ve Ulu Dağ millî parkları bunlara örnektir
 2. Ziyaretçi

  teşekkür ederiz
  işime çok yaradı
+ Yorum Gönder


çevreyi ve yabani hayatı koruma yöntemleri,  çevreyi ve yabani hayatı koruma,  çevre ve yabani hayatı koruma yöntemleri,  çevreyi ve yabani hayatı koruma yöntemi,  yabani hayatı koruma yöntemleri,  çevreyi koruma yöntemleri