+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Dogal Kaynakları Koruma Derneğinin Faaliyetleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dogal Kaynakları Koruma Derneğinin Faaliyetleri
  Doğal Kaynakları Koruma Derneğinin Faaliyetleri neler olabilir?


  Çevre için Çalışanlar

  Kurum Adı: DHKD – Doğal Hayatı Koruma Derneği

  Vizyonu: Doğa ve doğal kaynakların korunması

  Varoluş Nedeni: Doğa ve doğal kaynakların korunmasına doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, araştırma, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunmak

  Amacı:Türkiye'nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır.

  Çalışma Alanları: DHKD amacı doğrultusunda koruma projeleri yürütmekte; ilgili yasaların uygulanabilmesi için lobi faaliyetleri sürdürmekte; kamuoyu, yerel/merkezi yöneticiler ve şirketlerle işbirliği yapmaktadır. DHKD Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini koruma sorumluluğunun iş dünyası, resmi kurumlar, bireyler ve genel kamuoyu tarafından paylaşılması gerektiğine inanmaktadır.

  Soğanlı Bitkiler Yerli Üretim Projesi - Projede kardelen, karçiçeği ve siklamen gibi soğanlı bitkilerin doğadan aşırı miktarlarda toplanarak ihraç edilmesi yerine köy düzeyinde üretimlerinin teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Böylece ihracatı yapılan doğal soğanlı bitkiler korunacak ve yöre halkına da sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişme olanağı sağlanmış olacaktır. DHKD'nin uzun soluklu projelerinden biri olarak 1992 yılından beri çalışmalarına devam eden projede Dumlugöze Köyü (Karaman) pilot bölge olarak seçilmiştir.

  İstanbul'un Doğal Alanları Projesi - İstanbul'un önemli doğal alanlarıyla ilgili çalışmaları yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Bu süre zarfında yeterli bilgi birikimi ve bu konuda hazırladığımız çok sayıda yayın mevcuttur. İstanbul'un Doğal Alanları Projesi'nde İstanbul'un bozulmadan kalmış doğal habitatlarının korunması amaçlanmaktadır.

  Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları Projesi - 1998-2001 yılları arasında 20 üniversiteden yaklaşık 40 biliminsanının katkılarıyla Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları'nın (ÖBA) bir listesi çıkarılmıştır.

  Atatürk Arboretumu Eğitim Projesi - Son yıllarda, Atatürk Arboretumu’nda başta soğanlı bitkiler ve İstanbul’un nadir bitkileri olmak üzere, Türkiye florasına ait örneklerin yetiştirilmesi için girişimlere başlanmıştır. Projede Türkiye’nin zengin bitki örtüsünün farkına varılması ve değerinin anlaşılabilmesi amacıyla eğitim ve kamuoyu oluşturma çalışmaları yapılacaktır. Projedeki çalışmalar şimdilik DHKD üyeleri ve gönüllülerle haftasonları sürdürülmektedir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bir işletme şefliği olan Atatürk Arboretumu da projeye destek vermektedir.

  Mavi Yıldız Projesi - Projede Türkiye’nin kuzeybatısında ve Yunanistan’da yalnızca bir kaç yerde doğal olarak yetişen çok nadir bir bitki türü olan mavi yıldızın (Rhazya orientalis) koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

  Organizasyon Yapısı: Derneğin alanında uzman olan bir yönetim kurulu bulunmaktadır. Önemli Bitki Alanları ve Üyelik bölümleri hizmet vermektedi
 2. Meryem
  Bayan Üye

  belki böyle bir derneğin faliyetinden pek çoğumuzun haberi yoktur bir tür çevre koruma işi yapılıyor aslında hep bitkiler hem ormanlar gibi alanları korumada etkinlikleri var
+ Yorum Gönder


dhkd nin yaptığı çalışmalar kısaca