+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Volkanizma şekillerini Yazınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Volkanizma şekillerini Yazınız

  Volkanizma Şekilleri


  Tabakalı yanardağdan bir kesit (dikey ölçek abartılmıştır):1. Büyük magma odası
  2. Ana kaya
  3. Kanal (boru)
  4. Taban
  5. Volkanik kabaku (sill)
  6. Hendek
  7. Volkanın fırlattığı kül
  8. Yan taraf 9. Volkanın fırlattığı kül tabakaları
  10. Boğum
  11. Parasit koni
  12. Lava akışı
  13. Delik
  14. Krater
  15. Kül bulutu
  Volkanlar, magmanın yüzeye eriştiği yerlerdir. Volkan tipleri, patlamanın olduğu yer ve magmanın bileşenine dayanır.
  DepremlerAna madde: Deprem
  Depremler, genellikle plaka tektoniğiyle alâkalı olmasına rağman bazı depremler volkanizma sonucunda oluşur. Fakat volkanizmayı tetikleyen yine plaka tektoniğidir.
  Hidrotermal ağızlar
  Volkanizmayla şekillenmiş su etkileşimleri mevcuttur. Bunlar kaynaçlar,fumaroller, kaplıcalar ve mudpot'ları ("çamur çukuru") içerir. Bu kaynaklar sık sık jeotermal enerji üretiminde kullanılırlar.
  Sokulumlar
  Magmanın mevcut kayalar arasından zorlayarak çıktığında oluşur. Ya batolitler, dayklar, siller ve tabakalaşmış sokulumlar şeklinde olurlar.
  Volkanik kışAna madde: Volkanik kış
  Volkanik patlamalardan çıkan gaz ve kül miktârının gezegenin iklimi üzerinde hatırı sayılır etkisi vardır. Büyük patlamalar, hatırı sayılır iklim değişiklikleri ile bağıntılıdırlar.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  huni biçimli kraterler ,Kraterlerin çapları 2 km kadardır ,maar adı verilen patlamalarla oluşmuş büyük çukurlardır ayrıca peri bacaları ve Neckler yer almaktadır
+ Yorum Gönder