+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Erozyon Nedir Erozyon Nasıl Oluşur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Erozyon Nedir Erozyon Nasıl Oluşur

  Erozyon Nedir ?


  Erozyon toprağın mekanik olarak kaybıdır. Bu da aşınmayla olur. Toprak buharlaşıp giden bir şey değildir kuşkusuz. Akarsular ve sel olayları erozyonun oluşmasına yardım eden temel faktörlerdir. Bir yere yağan kar da, eriyince erezyonun tetikleyicisi olabilir. Sulardan sonra diğer erozyon sebebi rüzgardır.
  Dikkat ederseniz erozyon oluşumuna “yardım” eden ifadesini kullandık. Çünkü tabiatın normal yaşam döngüsü içinde olan kısıtlı erozyondan çok, ağaçların ve bitki örtüsünün insan eliyle katledilmesiyle oluşan erozyon çok daha önemli. Çünkü tehlikeli olşan bu yapay durum ve oluşturduğu çevre sorunlarıdır.

  Erozyonun Sonu : Çölleşme
  Erozyonun vahim sonucu çölleşmedir. Bu da çölleşen bölge ve ona bağlı ekonomisi, beslenmesi olan yakın bölgeleri için tam bir felakettir. Besin eksikliği ve ekonomik etkileri bir yana; çöl, susuzluk demektir. Susuzluk da ölüm.
  Dünya ülkelerinin üçte biri civarı için erozyon tehlikesinden söz edilmektedir.

  İnsanın Katkısı:
  -Köylünün anızları yakması toprağın yapısını etkileyerek erozyona sebep olabilmektedir. Yine, eğimli arazide toprağın bayır aşağı sürülmesi akarsu erozyonunu kolaylaştırmaktadır.
  -Orman yangınları çok önemli bir erozyon sebebidir. Bu yangınlar hem ağaçların yok olmasıyla onların suyun önünü kesmesi ve emmesi işlevlerini ortadan kaldırma, hem de toprağın yapısına zarar vererek erozyon arttırıcı etkide bulunmaktadır.
  -Eğimli araziye ağaçlandırma yapmayı ihmal etmek, hele hele bir de kentleşme ve arsa rantı uğruna ağaç kesimi yapmak erozyonu artıran diğer ve çok önemli bir negatif unsurdur.
  Erozyonun başladığı toprakta zamanla bitki örtüsü ve toprağım mikro canlı popülâsyonu bozulur. Üstteki verimli tabaka gider altta canlı yaşamı ve tarıma elverişsiz bir tabaka kalır. Bu yüzden erozyona uğramış toprağı ekim yapıp, ağaç dikip geri döndürme çabası da etkisi kalacaktır.
  Yukarıda insanın katkısı başlığı altında özetlediğimiz önlemlerin tüm dünyada devlet politikası olarak hızla ve çok büyük önem vererek uygulamaya konulması erozyonsuz ve yaşanabilir dünya geleceği için hayati önem taşımaktadır.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  erozyon bir takım transferdir aslında yok olan bir şey değildir Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp taşınması ve sürüklenmesi olayına erozyon denir.
+ Yorum Gönder