+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Yağışın Nedenleri Ve Yağış Biçimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yağışın Nedenleri Ve Yağış Biçimleri

  Yağışın Nedenleri Ve Yağış Biçimleri Hakkında Bilgi  Yağışın oluşumu havanın dikey hareketine bağlı olduğu için soğuma sonucunda üç türlü yağış oluşabilir:
  Yağışın Nedenleri Ve Yağış Biçimleri.jpg
  Konveksiyon yağışları
  Alçak basınç alanlarında ısınan hava, çevresinde sıcaklığı değişmeyen hava tabakaları arasında sütun şeklinde yükselir. Yükselen hava soğuyarak nisbi nemin artmasına neden olur ve kısa süreli fakat şiddetli yağışlar oluşur. Siklonik yağış adı da verilen bu yağışları Ekvator kuşakta her gün öğleden sonra şiddetli rüzgar, şimşek, gök gürültülü sağanaklar şeklinde oluşabilmektedir. Ülkemizde konveksiyonel yağışlara ilkbahar aylarında İç Anadolu'da, yükseltisinin fazla olmasından dolayı da yaz mevsiminde Erzurum-Kars yöresinde raslanmaktadlr.

  Cephe yağışları
  Hava kütlesi : Büyükçe bir kara parçası veya deniz üzerinde uzun süre kalan hava, üzerinde bulunduğu ortamın şartlarından etkilenir. Söz gelişi bir süre okyanus üzerinde bulunan hava, bol miktarda nem kazanır. Kışın Asya içinde bekleyen hava ise iyice soğur ve nem kaybeder. Onun için atmosferdeki havanın çeşitli bölümleri, değişik özelliktedir. Atmosferin sıcaklık ve nem bakımından benzer özelliklere sahip olan geniş hava bölümlerine hava kütlesi denir.

  Cephe :
  Hava kütleleri genellikle hareket halindedir. Böylece bir yer, aynı mevsim içinde değişik karakterdeki hava kütleleri tarafından işgal edilir. Bazen de farklı karakterdeki hava kütleleri birbiriyle karşılaşır. İşte bu karşılaşma yüzeylerine cephe adı verilir. Cephelerde hafif olan sıcak hava kütlesi, ağır olan soğuk hava kütlesinin üstüne yükselir. Cepheler, bir yerin iklimi üzerinde çok önemli etkiler yapar. Yeryüzünün en çok yağış alan yerleri, genellikle cephelerin sık oluştuğu alanlardır.
  Cephe yağışları özellikle orta enlemlerde gezici alçak basınç alanlarının neden olduğu yağışlardır. Cephe arkasındaki sıcak hava soğuk hava kütlesinin üzerinde yükselir, soğur, yağış oluşmasına neden olur. Bu yağış özellikle 60° enlemlerinde batı ve kutup rüzgarlarının karşılaşma alanlarında yaygın olarak görülür. Ülkemizde ise kış aylarında Akdeniz kıyılan, sonbaharda ise Karadeniz kıyı larında cephe yağışları görülür.

  Yamaç yağışları (orografik)
  Yamaç yağışları adı verilen bu yağışlar da yer şekillerinin etkisiyle oluşan yağışlardır. Nemli bir hava kütlesi bir dağ sırasına çarpınca yükselmek zorunda kalır. Yükselen hava soğur ve soğuma sonucunda da hava yoğunlaşarak yağışlar oluşur. Orografik yağışların Oluştuğu yamaçların arka yüzeyi yağmur gölgesinde kaldığından daha az yağış alır. Yükseldikçe de yamaçlardaki yağışın azaldığı gözlenir; çünkü nemli rüzgarlar yükünü çok fazla yükselemeden bırakmışlardır. Yerşekillerinin oroğrafik yağışlar üzerindeki etkisi çok fazladır. Türkiye'de Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında görülür. Yamaç yağışlarının dağılışı yerşekillerinin dağılışına uyum gösterir. Denizlerden karalara doğru esen her rüzgar yağış getirmez. Rüzgarın yağış getirebilmesi için yükselici hareket yaparak soğuması gerekir.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Yağış biçimleri nelerdir

  Yağmur: Bulutu oluşturan su damlacıklarının yere düşmesine yağmur denir. Yoğunlaşmanın devam etmesi ile ağırlığı artan su damlacıkları yağış şeklinde yere düşer. Yeryüzünde görülen yağışların büyük bir bölümü yağmur şeklindedir.

  Yağmur, dolu ve kar gökyüzündeki yoğunlaşmalar sonucunda oluşur.

  Kar: Havadaki yoğunlaşma 0 °C’nin altında gerçekleşirse su buharı donarak kristalleşir. Böyle yağışlara kar adı verilir.

  Dolu: Bazen havanın dikey olarak hızlı yükselmesi sonucu, su damlacıkları donarak buz taneleri hâlinde yere düşer. Bu tür yağışlara da dolu denir. Dolu yağışları daha çok konveksiyonel hava hareketlerinde görülür.

  Çiy: Havadaki su buharının, soğuk zeminler üzerinde su tanecikleri şeklinde yoğunlaşmasına çiy denir. Özellikle ilkbahar aylarında görülür.

  Kırağı: Genellikle sonbaharda ve kış başlarında, soğuk zeminlerde buz kristalleri görülür. Buna da kırağı denir.

  Kırç: Havadaki su buharının, çok soğumuş ağaç dalları, tel, saçak, vb cisimler üzerinde yoğunlaşarak buz tabakası hâline gelmesine kırç denilmektedir.

+ Yorum Gönder