+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Ticaret Ile Nüfus Arasindaki Ilişki Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ticaret Ile Nüfus Arasindaki Ilişki Nedir


  Ticaret İle Nüfus Arasindaki İlişki Hakkında Bilgi


  NÜFUS, NÜFUS ARTIŞI,NÜFUS ARTIŞI İLE KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
  NÜFUS Nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade ederNÜFUS ARTIŞIDoğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdırNüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadırBuna göre;
  • Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler
  • Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise, ülkenin gelişimi artar
  Nüfus artışının olumlu sonuçları olduğu gibi, olumsuz sonuçları da olabilmektedira Nüfus artışının olumlu sonuçları• Üretim artar
  • Vergi gelirleri artar
  • Mal ve hizmetlere talep artar
  • Yeni endüstri dalları doğar
  • İşçi ücretleri ucuzlar
  • İhracatta rekabet kolaylaşırb Nüfus artışının olumsuz sonuçları• İşsizlik artar
  • Kalkınma hızı düşer
  • Kişi başına düşen milli gelir azalır
  • Tasarruflar azalır
  • Tüketim artar
  • İç ve dış göçler artar
  • İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır
  • İhracat azalır
  • Demoğrafik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar
  • Çevre kirlenmesi artar
  • Belediye hizmetleri zorlaşır
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Ticaret Coğrafyasi Nedir

  Ticaret Coğrafyası;
  tarım ve sanayi faaliyetleri sonucunda üretilen malların el değiştirmesini kendisine konu edinen bilim dalıdır.

  Önceleri takas yöntemi ile yürütülen ticari faaliyetler, paranın icadı ile çok büyük bir gelişme kaydetmiştir. Bugün bankacılık ve finans sektörü büyük ölçüde ticari faaliyetlere bağlı olarak çalışmaktadır.

+ Yorum Gönder