+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Kayaçları Kısaca özet Halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kayaçları Kısaca özet Halinde

  kayaç tipleri nelerdir?  Kayaçlar

  Oluşumu
  Türler
  Özellik
  Püskürük
  İç Püskürük
  Yerin iç kısmında yavaş yavaş soğuyan ve katılaşan magma.
  Granit, Diyorit, Siyanit, Gabro.
  Açık renkli,
  İri kristalli.
  Sert

  Dış Püskürük
  Yeryüzüne ulaşan ve hızla soğuyan ve katılaşan magma.
  Andezit, Bazalt, Volkan Camı (obsidyen), Tüf.
  Koyu renkli,
  İnce kristalli, Camsı yapıda.
  Yumuşak

  Tortul
  Fiziksel
  Dış kuvvetlerce taşınan, biriken ve sıkışan taşlar.
  Kumtaşı, Kiltaşı, Çakıltaşı (konglomera).
  Yumuşak,
  Gözenekli,
  Tabakalı.

  Kimyasal
  Sular tarafından eritilen ya da buharlaşma ile su kaybeden mineraller.
  Kireçtaşı (kalker), Alçı, Jips, Tuz, Traverten.
  Organik
  Bitki ve hayvan kalıntılarının fosilleşmesi.
  Bitki: Taş Kömürü, Linyit.
  Hayvan: Mercankaya, tebeşir.

  Başkalaşım

  Taşların yüksek sıcaklık ve basınç altında kalması.
  Taş Kömürü à Elmas
  Kireçtaşı (kalker) à Mermer
  Granit à Gnays

  Sert

  Kayaç Yapısının Yer Şekillerinin Oluşumuna Etkisi

  1. Kayacın Geçirimlilik – Geçirimsizlik Durumu : Karst Topoğrafyası
  2. Kayacın Ayrışma Özellikleri : Fiziksel – Kimyasal Ayrışma
  Tor Topoğrafyası
  3. Kayacın Sertlik Özellikleri : Peribacaları – Vadiler
  4. Tabaka Sistemlerinin Duruş Biçimleri : Yatay Yapılı – Dikey Yapılı (Antiklinal – Senklinal)
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Kayaçlar oluşum şekline göre 3 gruba ayrılır bunlar şu şekildedir Magmatik kayaçlar ,Tortul kayaçlar , Başkalaşım kayaçları
+ Yorum Gönder