+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler

  Toprak Oluşumunu ne etkiler?

  1. İklim: Toprak oluşumunu etkileyen temel faktördür. Çünkü sıcaklık, yağış, bitki örtüsü ve ayrışma türü üzerinde etkilidir.

  2. Anakayanın Yapısı: Ayrışarak toprağı oluşturan ve toprağın altında yer alan materyale ana kaya denir. Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, rengi, besin maddeleri, geçirimlilik özellikleri ana kayaya bağlıdır.

  3. Zaman: Anakayanın toprak örtüsü haline gelmesi binlerce yıl alır.

  4. Yer Şekilleri: Eğim, yükselti ve bakı durumu toprak oluşumunu etkiler.

  Eğim az olan yerlerde süpürülme (erozyon) azdır ve topraktaki suyun hareketi engellenir. Bitki örtüsü toprağın tutulmasını sağlar.

  Yükselti arttıkça sıcaklık düşer ve yağış da belli bir seviyeye kadar artar, bu da bitki örtüsünü
  etkiler.

  Bakı da toprak özelliklerinde etkilidir. Kuzey Yarı Kürede kuzey yamaçlarda toprak nemi fazla, güneye bakan yamaçlarda nem azdır (sebep sıcaklık farkı).  5. Bitki Örtüsü: Kökleriyle ve salgıladığı asitlerle toprağı ayrıştırır, humus (organik kalıntı) açısından zengin olmasını sağlar.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  İklim Etkisi, Yeryüzü Şekillerinin Etkisi, Yükselti Faktörü Eğim Faktörü Bakı Faktörü Drenaj Durumu, Bitki Örtüsünün Etkileri, olarak sıralanabilir
+ Yorum Gönder