+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Doğa Olayları Nelerdir Ve Nasıl Oluşur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğa Olayları Nelerdir Ve Nasıl Oluşur
  doğa olayları nelerdir ve nasıl oluşur biliyor musunuz?


  Doğa olayları
  deprem, heyelan, çığ, sel ve taşkınlar.


  Doğa Olayları hakkında ansiklopedik bilgi
  Doğada meydana gelen olaylara doğa olayları denir. Doğal olaylarının, afetlere neden olmasında yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı ve iklim özellikleri ile birlikte insan faktörü de etkili olmaktadır. Türkiye, sahip olduğu bu özellikler bakımından önemli risklere sahiptir. Ülkemiz deprem, heyelan, çığ, sel ve taşkınlardan afet boyutunda sık sık etkilenir. Meydana gelen bu afetler, önemli ölçüde can ve mal kayıplarına neden olur. Ayrıca doğal afetler yeryüzünü de değiştirir.

  Hava Olayları Nasıl Oluşur ?
  Hava olayları yeryüzünde bitki türleri, hayvan türleri dağılımının oranını, toprak oluşumu ve türlerini, denizlerin tuzluluk oranını vb oluşumları etkiler

  Deprem nasıl olur

  Depremler ve Faylar

  Hareket eden levhalar birbirleri üzerine kuvvet uygularlar. Bu kuvvet yerkabuğundaki kayaçların direnç göstermesi yüzünden belli bölgelerde enerji birikimine yol açar. Bu enerji, kayaçların kırılma sınırını aştığı anda da kırılma (faylanma) olur ve biriken enerji açığa çıkar. Levha hareketleri yüzünden birikmiş gerilme enerjisinin aniden boşalmasına deprem diyoruz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  Doğa Olayları Oluşumu Hakkında Kısa Bilgi

  Doğal afet, en geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylara denir. Başka bir ifade ile can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması bir diğeri çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Bazı afetlerin yeryüzünün nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir. Örneğin deprem, heyelan, çığ, sel, don ve bazı afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kuraklıkta olduğu gibi bazılarının sonuçları ise uzun bir zaman sonra ve dolaylı olarak görülür

+ Yorum Gönder


doğa olayları nelerdir