+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafi Keşiflerin Nedenleri Ve Sonuçları Maddeler Halinde Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Coğrafi Keşiflerin Nedenleri Ve Sonuçları Maddeler Halinde Kısaca
  coğrafi keşiflerin nedenleri ve sonuçları nelerdir?

  KEŞİFLERİN NEDENLERİ  1. Doğu ülkelerinin zenginliği ve Avrupalılar’ın burala ra gitmek için yeni yollar aramaları

  2. Türkler’in İpek ve Baharat yollarına hakim olmaları

  3. İstanbul’un fethiyle Doğu Avrupa ticaret yollarının Türklerin kontrolüne geçmesi ve bundan dolayı da Batı Avrupa kıyısındaki ülkelerin açık denizlere çık ma ihtiyacı hissetmeleri

  4. Hıristiyanlığı yayma düşüncesi

  5. Avrupa’da değerli madenlerin azlığı

  6. Avrupa’da bazı kralların gemicileri desteklemesi

  7. Doğudan Avrupa’ya gelen malların pahalıya mal olması


  KEŞİFLERİN SONUÇLARI


  Siyasi Sonuçları  v Osmanlı Devleti Hint ticaret yolunun hakimiyeti için Portekizliler ile, Akdeniz hakimiyeti için ise İspanyol lar ile mücadele etti.  v Yeni ada ve kıtaların keşfi gerçekleşti.  v İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek ilk sömürge imparatorluklarını kurdular.  Ekonomik Sonuçları  v Yeni ticaret yolları bulundu, Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti.  v Akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti. Buna karşılık Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.  v Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler Avrupa’ya taşındı. 0 zamana kadar “toprak” temel zenginlik kaynağı iken, bundan sonra “altın ve gü müş” temel zenginlik kaynağı oldu.  v Burjuva sınıf ı güçlendi. Bu durum, Avrupa’nın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden oldu.  v İslam ülkeleri yoksullaştı.  v İpek yolu ticaretinin önemini kaybetmesi sonucunda Türkistan hanlıkları zayıfladı. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  Coğrafi Keşifler Hakkında Bilgi

  15. yy sonrasında Avrupalıların İpek ve Baharat yollarının Müslümanların eline geçmesi
  üzerine bilinmeyen ülkeleri bulmak için yaptıklarıgezilere Coğrafi Keşifler denir.

  Coğrafi Keşiflerin Nedenleri


  1. İpek ve Baharat yollarının Müslümanların elinde olması.
  2. Coğrafya bilgisindeki ilerlemeler.
  3. Pusulanın Avrupalılarca kullanılmaya başlaması.
  4. Gemicilik sanatının ilerlemesi ve okyanuslara dayanıklıgemilerin yapılması.
  5. Cesur gemicilerin yetişmesi.
  6. Matbaanın yayılmasıile fikirlerin de yayılmaya başlaması.


  Yapılan Keşifler

  Coğrafi keşifleri ilk olarak Portekizliler başlatmışdaha sonra bu ülkeye İspanyollar
  katılmıştır.Portekizli gemici Bartelmi Diyaz Ümit Burnu’nu (Fırtına Burnu) keşfetmiştir.
  Portekizli gemici Vasko de Gama 1498’de Ümit Burnu’nu geçerek Hindistan’a ulaştıve
  Hint Deniz yolunu keşfetti.Böylece İpek ve Baharat yollarıHint Deniz Yolu’na kaydı.
  Kristof Kolomb Atlas Okyanusu’na açılarak Bahama Adalarına ulaştı. Amerika
  Vespuçi Kristof Kolomb’un bulup farkına varamadığıAmerika kıtasınıbuldu ve Amerika ismini
  verdi.
  Portekizli gemici Macellan, Macellan Boğazı’nıkeşfetti.Macellan’ın ölümü üzerine
  arkadaşıDel Kano başlatmışolduklarıdünya turunu tamamladı.Böylece dünyanın yuvarlaklığı
  ispatlanmışoldu.

  Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

  1. İpek ve Baharat yollarıönemini kaybetti yerine Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar
  (Lizbon,Amsterdam,Rotterdam ve Londra) önem kazandı.Bu durum özellikle Osmanlıdevletini
  ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir.
  2. Yeni bulunan ülkelerden Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüşgirdi.
  3. Keşfedilen yerlere özellikle Amerika kıtasına Avrupa’dan göçler oldu.Avrupa kültürü bu
  bölgeye yayıldı.
  4. Avrupa’da zengin ve sanattan zevk alan bir sınıf ortaya çıktı.(Burjuva sınıfı) Bu durum
  Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili olmuştur.
  5. Avrupalılar bilinmeyen birçok bitki ve hayvan türünü Avrupa’ya taşıdı.
  6. Avrupalılar keşfedilen yerlerde sömürge imparatorluklarıkurdular.
  7. Hristiyanlık dini genişalanlara yayıldı. Fakat bilimsel gelişmeler sonucu ortaya çıkan gerçekler
  kiliseye ve din adamlarına olan güveni azalttı.

+ Yorum Gönder