+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Doğal Afetler Ve Korunma Yolları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğal Afetler Ve Korunma Yolları Nelerdir
  doğal afetler ve korunma yolları ile ilgili bilgi


  doğal afetler ve korunma yolları.jpg
  1)Deprem:Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

  Depremden Korunma Yöntemleri

  Depremin yıkıcı etkisi birtakım önlemlerle azaltılabilir. Bunun için,

  -Yerleşim yerleri deprem kuşakları dışından seçmek

  -Yerleşim birimlerini sağlam araziler üzerinde kurmak
  -İnşaatlarda depreme dayanıklı malzemeler kullanmak
  -Çok katlı yapılardan kaçınmak gerekir.


  2)Erozyon: Erozyon, su ve rüzgar gibi doğal etkenlerle toprağın bulunduğu yerden koparılıp başka yerlere taşınmasıdır.

  Erozyonu önlemek ve toprağı korumak için alınabilecek başlıca önlemler şunlardır:

  -Doğal bitki örtüsü korunmalı ve çıplak yerler ağaçlandırılmalıdır.
  -Yamaçlar basamaklandırılmalı ve ağaçlandırılmalıdır.
  -Yamaçlardaki tarlalar, bayır aşağıya değil. enlemesine sürülmelidir.
  - Mera alanları korunmalı, aşırı otlatma yoluyla meraların bozulması önlenmelidir

  3)Sel:
  Sağanak yağışlar ya da ani kar ve buz erimelerinin oluşturduğu sular, yamaçlardan aşağı hızla iner ve birleşerek çoğalır. Böylece sel baskını meydana gelir.

  Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için;
  -Doğal bitki örtüsünün, özellikle de ormanların korunması gerekir. Çünkü ağaçlar, yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Böylece sular toprağın yüzünde birikmez ve sel oluşumuna yol açmaz. Ayrıca ağaç, gövdeleri, suyun yamaçtan aşağıya hızla akmasını önler.
  - Suyun hızını kesmek için yamaçların teraslandırılması, akarsu yataklarına setler yapılması ve göletler oluşturulması sel baskınlarının yol açacağı zararları büyük ölçüde azaltır.
  - Sel baskınlarından ve taşkınlardan korunmanın bir yolu da akarsu kenarlarına yerleşmenin önlenmesidir.

  4)Toprak Kayması: Toprak kayması, toprak örtüsünün. bulunduğu yerden koparak bir yamaç boyunca kayması ve aşağıda bir yerde birikmesidir.Toprak kaymasına heyelan da denir. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Depremlerden korunma yolları

  1- Depreme engel olamayız. Ancak depremin zararlarını en aza indirmek için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.

  2- Öncelikle yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlerevev ve bina yapılmamalıdır.

  3- Büyük binalar betonarme, sağlam yapılmalıdır.

  4- Binaların yapımında depreme dayanıklı kaliteli malzeme kullanılmalıdır.

  5- Mevcut binaların dayanıklılıklığı arttırmalıdır.

  6- Yapılar yapım sırasında denetlenmeli ve kaçak yapılaşmaya izin verilmemelidir.

  7- Evler tek veya iki katlı olmalıdır.

  8- Evlerde banyo ve mutfaktaki dolapların kapaklarına sürgü takılmalı, odalardaki dolap, raf, vb. duvara monte edilip sabitlenmelidir.

  9- Ağır çerçevesi olan tablo ve aynalar yataklardan, sandalyelerden ve koltuklardan uzak bir yere asılmalı ve duvara yerleştirilmelidir.

  10- Yataklar cam kenarından, asılı eşya ve cisimlerden uzaklaştırılmalıdır.

  11- Kalorifer radyatörü, kombi, avize gibi araçların duvar bağlantıları sağlamlaştırılmalıdır.

  12- Evde yangın söndürme aleti bulundurulmalı, nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.

  13- Acil durum çantası hazırlanmalıdır. Çantada nüfus cüzdanı, nakit para, kredi kartı, düdük, telsiz, cep telefonu, telefon defteri, itfaiye, ambulans, polis telefon numaraları, el feneri, ışıldak, portatif radyo, yedek pil, ilk yardım malzemesi, ilaç, adres defteri, jeton, plastik bardak, tabak, su, kuru gıda, konserve, konserve açacağı, mevsimine uygun kıyafet, diş fırçası, macun, sabun, havlu v.b. eşyalar bulunmalıdır.

  14- Evde, işyerinde, okulda yaşam üçgeni alanı oluşturulmalıdır.

  15- Ulusal, Uluslararası kurtarma ve deprem ekipleri ile sürekli bilgi alışverişinde bulunulmalı, bu ekiplerle birlikte geniş kapsamlı deprem tatbikatları yapılmalıdır.

  16- Deprem sonrasında aile bireyleri için toplanma alanı belirlenmelidir.

  17- Sigorta sistemine dahil olunmalıdır.

  Sel ve Su Baskınların korunma yolları

  1- Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için her şeyden önce, doğal bitki örtüsünün, özellikle de ormanların korunması gerekir. Çünkü ağaçlar, yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Böylece sular toprağın yüzünde birikmez ve sel oluşumuna yol açmaz. Ayrıca ağaç, gövdeleri, suyun yamaçtan aşağıya hızla akmasını önler.

  2- Suyun hızını kesmek için yamaçların teraslandırılması, akarsu yataklarına setler yapılması ve göletler oluşturulması sel baskınlarının yol açacağı zararları büyük ölçüde azaltır.

  3- Yerleşim yerleri sel bölgelerinin dışına çıkartılmalıdır.

  4- Akarsu yatakları temizlenmeli ve genişletilmelidir.

  5- Akarsular barajlarla ve bentlerle kontrol altına alınmalıdır.

  Tsunami'den korunma yolları

  Deniz kıyısında yerleşim yeri seçerken; tsunami riskini de diğer doğal afetler (deprem, sel, tayfun vb.) gibi değerlendirmek alınabilecek ilk önlemdir.

  Toprak kaymasından korunma yolları

  1- Dik ve çıplak yerler bitki örtüsü ile kaplanmalıdır.

  2- Yolların heyelan bölgelerinden uzağa yapılmasına çalışılmalıdır.

  3- Dik yerlerin etek kısımları fazla kazılıp oyulmamalıdır. Gerekirse destek duvarı yapılmalıdır.

  4- Akar su yatakları dayanıklı duvarla kontrol altına alınmalıdır.

  5- Yol yapımında yarmalar fazla dik ve derin açılmamalıdır.

  6- Yerleşme yerleri toprak kayma alanlarının dışına çıkarılmamalıdır.

  Erozyon'dan korunma yolları

  1- Tahrip olan ağaç ve bitki örtüsünün en az iki misli olacak şekilde yenilemelidir.

  2- Orman yangınlarına karşı hassas ve tedbirli olunmalıdır.

  3- Akarsu kenarlarında, dik yamaçlarda ve eğimli yüzeylerde, kök yapısı sağlam, ortama uyum sağlayabilecek ağaçlandırma, setlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

  4- Doğal park alanlarını çoğaltılmalıdır.

  Çığ'dan korunma yolları

  1- Eğimin çok bulunduğu yerler yeterince ağaçlandırılmalıdır.

  2- Çığ olma olasılığı kuvvetli olan yerlerde perdeleme yapılmalıdır.

  3- Kış sporları çığ alanlarından uzak yerlerde yapılmalıdır.

  4- Çığ bölgelerinden geçerken gürültü çıkarılmamalıdır.

  5- Kara ve demir yolu ulaşımı çığ alanlarının uzağında yapılmalıdır.

  6- Yerleşim yerleri çığ alanından uzaklara konmalıdır.

  Yangılardan korunma yolları

  1- Ormanlık ve sık bitki örtüsü olan alanlarda, sigara içilmemeli, ateş yakılmamalı, camdan mamul veya parlak yüzeyli herhangi bir madde veya metali bu alanlara atılmamalı, yanıcı veya çabuk tutuşabilen kimyasal maddeleri ve ambalajları bırakılmamalıdır.

  2- İşyerlerinde ve konutlarda, yangın tesisat ve alarm sistemi (duman veya ısı dedektörü ile siren sistemi) yaptırılmalı, yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulundurulmalı, yüksek katlı binalarda yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları yapılmalıdır.

  3- Çocukların erişebileceği yerlerde çakmak, kibrit gibi yanıcı ve yakıcı şeyler bulundurulmamalıdır.Çocukların bu tür malzeme ile oynamasına müsaade edilmemelidir.

  4- Ekilen tarla ve arazilerde hasattan sonra kalan sap ve kökleri (anız) yakılmamalıdır.

  Yıldırım'danm korunma yolları

  1- Yüksek ve dış yüzeyinde metal oranı fazla olan bina ve yapılarda paratoner tertibatı kurulmalıdır.

  2- Alıcı görevi gören anten ve benzeri aletlerin uç noktalarının iletken olmayan maddelerle izole edilmelidir.

  3- Yağışlı havalarda, aşırı metal bulunan alanlardan ve ağaçlık alanlardan uzak durulmalıdır.

  4- Çok fazla yıldırım düştüğü anlarda, mevcut alıcı ve verici aletleri (telsiz, telefon, vs.) kullanılmamalıdır.

  Fırtına'dan korunma yolları

  1- Genel acil ikaz sistemi oluşturulmalıdır.

  2- Bloklar halinde ve sağlam monte edilmiş parçalardan oluşan çatılar yapılmalı, konut ve diğer alanlarda kalın cam kullanılmalıdır.

  3- Sığınak hazırlanmalıdır.

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Heyelandan Korunma yolları

  1) Dik ve eğimli olan araziler boyunca bitki örtüsü korunmalı. Doğal bitki örtüsü tahrip edilmemeli, tahrip olan bitki örtüsünün yerine yine ağaç dikimi yapılmalıdır. Çünkü Heyelan felaketine neden olan en önemli olay, dik arazilerde toprağın kendi kendini tutucu özelliği olmayışı ve tahrip edilen bitki örtüsü kökleri vasıtası ile toprağı tutamamasıdır.

  2) Dik yamaçlar teraslar yapılarak eğimleri azaltılmalı ve ağaçlandırılmalıdır.

  3) Eğimli arazilerde toprak eğimin çok dik olduğu yöne doğru yerçekimi ivmesi nedeni ile kaymak isteyecektir. Su toprağın özgül ağırlığını arttıracak ve yerçekimi ivmesinin değerini büyültecektir. Heyelan olan bölgeler göz önüne alınırsa, bazı bol ağaçlı bölgelerde de Heyelan felaketi görülmektedir. Bu bölgelerde Heyelana Karşı Alınacak Önlemler ‘in başında, yamaç boyunca açılacak geniş su kanalları gelmektedir. Bu sayede, su kolayca toprağın içerisine nüfus etmeksizin akacak ve Heyelan oluşmasını önleyecektir.

  4) Doğal Afetler arasında Heyelan özellikle ülkemizde sıkça görülmektedir. Ülkemizde heyelanın en çok görüldüğü yerler ise, tabakaların yamaç eğimi ile aynı yönde olduğu alanlardır. Bu alanlarda yapılan yollar, direk heyelan tehlikesi altındadırlar. Bu gibi yol çalışmalarında Heyelan önleyici duvarlar yapılmalı ve yol güvenliği sağlanmalıdır. Daha önceleri bu konuda bir video yayınlamıştık. Bu videoda heyelan direk olarak yolu etkilediğini görmüştük.


  5) Türkiye’de Heyelan olayının sık görüldüğü yerlerin başında gelen Karadeniz Bölgesi,doğal afetlerarasında Heyelan olayının en sık görüldüğü bölgenin başında gelir. Çünkü Karadeniz Bölgesi, iklim nedeni ile çok yağış alan bir bölgedir. Ayrıca bölgedeki dağların kıyıya paralel uzanması ve yamaçların çok dik olması, heyelan afetinin gerçekleşmesi için tüm gerekçeleri tamamlamaktadır. İşte bu bölgelerdeki yaylalar incelenildiğinde görülüyor ki, bölge evleri hep dik yamaçların üzerine yapılmıştır. Bu çok yanlış bir uygulamadır. Heyelanın gerçekleşmesi için, tüm maddeler tamamlandıysa, o bölge yaşam alanı olarak kullanılmamalıdır

 4. Ziyaretçi
  İyi bir site sizde gelin hep beraber kullanalım

 5. Muhammed
  Özel Üye
  Birçok farklı doğal afet vardır. Hepsinden farklı farklı korunma yöntemleri vardır. Doğal afetlere örnek olarak;

  - Deprem
  - Sel
  - Heyelan
  - Çığ


+ Yorum Gönder


ağaç dikmek hangi doğal afeti önler,  ağaçlar depremi engeller mi