+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Taş Küre Nedir özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Taş Küre Nedir özellikleri
  Taş küre ve özellikleri hakkında bilgiler


  Taş küre nedir vikipedi hakkında bilgi kısaca, taş küre nedir özellikleri kısaca.
  Güneşte her an patlamalar meydana gelmektedir. Bu patlamalar sonucu Güneş’in kendine ait bir manyetik alanı oluşmuştur ve varlığını korumaktadır. Söz konusu manyetik alan sayesinde gezegenler Güneş çevresindeki yörüngelerine oturmuşlar ve dönmeye başlamışlardır. Belli bir yörüngede ömrünü sürdüren gezegenimizin zaman geçtikçe üzerinde çeşitli tabakalar oluşmuştur. Termosfer bunlardan biridir ve 800 ile 900 km arasında bir kalınlığa sahiptir.
  Termosfer çeşitli tabakalardan meydana gelmektedir. Taş Küre bunlardan biridir. Yer kabuğu olarak da bilinen taş küre toprak, taş ve türlü kayaçlardan meydana gelmektedir. Yani canlıların, bizlerin üzerinde yaşadığı yer olup dünyanın en üst katmanı olmaktadır. Yaklaşık 60 km kalınlığa sahip olan taş kürenin bu kalınlığı ortalama olarak düşünülmelidir. Çünkü tahmin edilebileceği gibi yer şekilleri engebelidir ve bu sebeple taş küre bazı yerlerde daha kalın bazı yerlerde daha incedir. Okyanus dibinde taş kürenin kalınlığı 60 km’den az iken dağların tepesinden ölçüm yapılacak olursa 60 km’den fazla çıkar. Yer altına gidildikçe sıcaklık artmaktadır. Dünya’nın merkezi en sıcak yeridir. Sıcaklık ortalama olarak her 33 m derinlikte 1 derece kadar artmaktadır. 20000 derece sıcaklık alt kesimlerde mevcuttur.
  Yer kabuğu göreli olarak diğer tabakalara göre çok ince kalmaktadır. Bunun idrakine varmak için bir elma düşünebiliriz. Elmanın kabuğu taş küre gibi düşünülebilir. İç kısımları ise dünyanın merkezine doğru giden tabakalardır. Dünya başlangıçta kor halindeydi ve soğudukça yer kabuğu ile yer şekilleri (dağlar, ovalar, tepeler) oluştu. Elbette bu yer şekilleri sonradan deprem gibi çeşitli tektonik hareketlerle de oluşmaya devam etmiştir ancak ilkel yer şekillerinin oluşumu bu şekilde olmuştur.
  Taş kürenin özellikleri maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:
  - Hava sıcaklığı ile sıcaklığı değişebilen taş kürenin üzerinde canlılar yaşamaktadır.
  - Toprak kısımlarında tarım faaliyetleri yapılabilmektedir.
  - Dağların, tepelerin, akarsu yataklarının ve tüm yer şekillerinin bulunduğu tabakadır.
  - Dünyanın merkezine doğru inildikçe taş küre içerisinde her 33 m’de bir sıcaklık 1 derece artış gösterir.
  - Sıcaklık okyanus altlarında daha az olmaktadır.
  - Alüminyum ve silisyum yoğunluklu bir oluşumu vardır. 2. Asel
  Bayan Üye


  Taş Küre Nedir özellikleri hakkında bilgi

  Taş küre üzerinde insanlar yaşar, bitkiler büyür ve diğer canlılar besin ve barınak bulur.
  Yer kabuğu:’toprak ve çeşitli kayaçlardan oluşur.
  Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştırıldığında yer kabuğu çok incedir.
  Dünya’yı bir elmaya benzetirsek elmanın kabuğu taş küreyi temsil eder.
  Yeryüzünde dağlar, tepeler, ovalar ve düzlükler yer kabuğunun parçalarıdır.
  Taş küre içine inildikçe Her 33 m sıcaklık 1C artar.
  Dağların altında kalın, okyanusların altında incedir.
  Yerkabuğunun en üst kısmı genellikle silisyum ve alüminyum dan oluştuğu için SİAL olarak adlandırılır.
  Sialin altındaki bölge yani yerkabuğunun alt kısmı silisyum ve magonezyumdan meydana geldiği için SİMA adını alır.

+ Yorum Gönder