+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Granitin Genel özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Granitin Genel özellikleri
  yağmur genel özelikleri nerelerdir?

  Granitler, ihtiva ettikleri minerallerin karakterlerine göre gruplara ayrılırlar. Tanelerin büyüklüğü, her granitte farklıdır. Buna göre , ve denir. Renkleri ise feldispatınkine göre isim alır, fakat kuvars hornblend ve mika miktarı fazla olduğu takdirde, renge tesir ederler; beyaz, açık gri, koyu gri, pembe, kırmızı ve zeytin yeşili gibi adlar alır.

  Tipik bir granitin özgül ağırlığı 2.6 2.8 gr/cm, gerçek prozitesi % 0.4 - 1.5 basınç mukavemeti 1600 3300 kg/cm , aşınma mukavemeti 5 8 kg/cm tür. Sertliği ise içindeki minerallere bağlıdır ve 6.5 olarak kabul edilmelidir.  GRANİTİN KULLANIM ALANLAR

  Granit, piyasada kırma taş (mıcır) ve blok taş olmak üzere iki şekilde tüketilmektedir. Kırma taş olarak başlıca yol yapımında ,beton harcı içinkum şeklinde, tren yolu balastı olarak, kuyu çakıllamalarında filtrasyon tabakalarının hazırlanmasında, dalga kıranlarda ve baraj dolu savaklarında kullanılmaktadır. Blok taş olarak çıkartılan granitler ise anıt, abide ve mezartaşlarını yapımında, binalarda temel blukları, sütun ve basamak taşları olrak, yollarda kaldırım taşı ve döşeme taşı olarak değerlendirilmektedir. Kırma taş üretiminde granitin çok belirgin özelliklerinin olması aranmaz ve işletmeciliği daha basittir. Blok taş üretilecek granitlerde ise kayacın yapısal özellikleri çok önemlidir.  Yarık, çatlak ve faylanmalara bağlı süreksizlik düzlemlerinin blok üretimini etkilemeyecek kadar geniş aralıklı olması veya bunların ikincil minerallerle yeterli sağlamlıkta doldurulmuş olması gerekir. Birçok granit kütlesinde ilksel soğuma veya yüzey aşınmasına bağlı olarak azalan litostatik basınca karşı ortaya çıkan rahatlama kuvvetlerinin etkisi ile topoğrafik yüzeye paralel çatlak veya yapraklanma sistemleri gelişmektedir. Ayrıca granitlerde yanal genişleme özelliği fazla olduğundan, işletme sırasında oluşan boşluklara doğru kayaç genişlemektedir. Buna bağlı olarak yeni çatlaklar gelişmekte, sondaj maktapları sıkışmakta veya açılan sondaj delikleri kapanmaktadır. Blok taş üretiminde bu özelliklerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 2. Asel
  Bayan Üye


  Granitin Özellikleri Hakkında Bilgi

  Granit, bileşiminde , kuvars , feldspat, mika ve koyu renkli mineral bulunduran magmatik kayaçtır.

  Günümüzde ise sert derinlik kayaçlarını tanımlamak için kullanılmaktadır.

  Granitlerin renkleri, genellikle açık olmakla birlikte, içindeki feldspatların ve diğer minerallerin cins ve miktarına göre gri, pembe, kırmızımsı olabilir.

  Tipik bir granitin özgül ağırlığı 2.6 - 2.8 gr/cm, porozitesi % 0.4 - 1.5 basınç mukavemeti 1600 - 3300 kg/cm , aşınma mukavemeti 5- 8 kg/cm tür. Sertliği ise içindeki minerallere bağlıdır ve mohs skalasına göre 6.5 olarak kabul edilmelidir.


  Granit binlerce yıldır DOĞAL YAPI TAŞI olarak kullanılmış, dayanıklı bir malzemedir.

  Atmosferik koşullardan, dondan ve ısı farklarından etkilenmez.

  Magmatik mineral içeriği nedeniyle aşınma direnci yüksektir.
  Darbelere karşı dayanıklıdır.

  İyi cila kabul eder.

  Rengi solmaz,

  Çok geniş renk seçeneklerine sahiptir.

  Dayanım süresi diğer bütün doğal taşlardan fazladır.

  Standart ve projeye özel ürünler olarak üretilir.

  Yüzey pürüzlülüğü değiştirilerek aynı ürün değişik dekoratif özellik kazanır.

  Sertliği nedeni ile özel imalatlar yapmaya uygun değildir.

  Fabrika şartlarında işlenir.Şantiye şartlarında işlenmez..

+ Yorum Gönder