+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Evrenin Oluşumu Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Evrenin Oluşumu Hakkında Bilgi
  evrenin oluşumu nasıl olmuştur?  Bilim insanları, evrenin oluşumu hakkında tarih boyunca değişik görüşler ortaya atmıştır. Fakat bu görüşler incelendiği zaman hepsinin temelde iki farklı modelden birini savunduğu görülür. Bunlardan birincisi 1600'Iü yıllarda Newton (Nivtın)‘ın ortaya attığı, hareketsiz ve başlangıcı olmayan evren görüşüdür. Bu görüşe göre evren, sonsuzdan beri var olmuştur ve sonsuza kadar da varlığını ve şu anki halini koruyacaktır(Ünlü filozof olan Aristo da evrenin ezelden beri var olduğunu ve sonsuza kadar var olacağını düşünüyordu). İkincisi ise günümüzde; çoğu bilim insanı tarafından kabul gören, evrenin bir başlangıcının olduğu görüşüdür. Çünkü astronomideki son buluşlar evrenin sürekli bir genişleme içinde olduğunu göstermiştir.

  "Eğer evren sürekli genişliyorsa, evrendeki gök cisimlerinin geçmişte birbirlerine daha yakın olmaları yani evrenin daha sıkışık olması gerekir." Hipotezinden yola çıkan Belçikalı bilim insanı Georges Lemaitre (Jorj Lometr) 1927 yılında "Büyük Patlama Teorisi"ni ortaya koymuştur. Bu teoriye göre evrenin bir başlangıcı vardır ve evren sürekli genişlemektedir. Ünlü astronom Edwin Hubble (Edvm Habll) da 1929 Yılında gök adalarının birbirinden uzaklaştığını gözlemleyerek evrenin devamlı genişlemekte olduğu hipotezini desteklemiştir.
  Big Bang: Büyük Patlama Teorisi'ne göre evren bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce büyük bir patlamayla oluşmaya başladı. Büyük Patlama (Big Bang) adı verilen bu patlama sonrasındaki süreçte gök adalar, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimleri meydana geldi. Büyük Patlama Teorisi bazı soruları hala cevaplayamamaktadır. Örneğin patlayan şeyin ne olduğu ya da bu patlamaya neyin sebep olduğu henüz tam olarak açıklanamamaktadır. Bilim insanları günümüzde bu konuyla ilgili yeterli bilgiye hala ulaşamamış olsalar da çalışmalarına devam etmektedirler. Böylece gelecekte evrenin nasıl oluştuğu ve nasıl yok olacağı ile ilgili bilgilere ulaşılabileceği düşünülmektedir. 2. Asel
  Bayan Üye


  Evrenin oluşumu hakkında ansiklopedik bilgi
  Günümüzde Evrenin oluşumu hala tam olarak bilinmemektedir. Bu konuda çeşitli teoriler vardır. Bunlardan en önemlileri Büyük patalama, Metaverse Teorisi, Evrensel Tasarım ve Yaratılış teoris idir.

  Büyük Patlama teorisine göre: Gaz ve toz bulutu halinde olan evrenin büyük bir patlama sonucu oluştuğu savunulur ancak bu patlamaya neyin neden olduğu açıklanamıyor.

  Metaverse Teorisine göre milyonlarca evren var bunlardan en mükemmel olanı bizimki ve yaşam sadece bizim evrenimizde var.

  Evrensel Tasarım teorisne göre içinde yaşamakta olduğumuz evren Vanilla Sky, The Matrix gibi Holywood filmlerinde de işlendiği gibi bir başka varlık ya da topluluk tarafından oluşturulmuş bir simulasyondan ibaret.

  Yaratılış teorisine göre ise evren Tanrı tarafından yaratılmıştır. Tek tanrılı dinlere göre evren Tanrı'nın "ol" demesiyle meydana gelmiştir. Bu teoriye göre büyük patlama teorisindeki cevapsız sorunun cevabı yani patlamanın nedeni Tanrı'dır.

+ Yorum Gönder