+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Göçler Hakkında özet Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Göçler Hakkında özet Bilgiler

  Göç nedir neden göçler yaşanır ve kaça ayrılır?


  Nüfusun geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesidir. Göçler, hızlı nüfus artışının doğal bir sonucudur. Bir bölgedeki nüfusun, artmasında veya azalmasında göçlerin büyük etkisi vardır.Göçlerin oluşum nedenleri 3 grupta toplanır.

  • Doğal Yıkımlar

  Deprem, heyelan, kuraklık, taşkın, sel, çığ gibi doğal yıkımlar göçlere neden olmaktadır.Doğal yıkımlardan zarar gören insanlar bulundukları yerleri terk ederek koşulları daha iyi olan yerlere göç ederler. Örneğin ülkemizde 1998’de Adana’da meydana gelen depremde zarar gören birçok kişi başka kentlere göç etmişlerdir. Yine 1998’de Bartın’da meydana gelen sel felaketi ise ilçeyi yaşanamaz hale getirmiş ve göçe neden olmuştur.

  • Sosyal ve Siyasi Nedenler

  Savaşlar, işgaller, devrimler, terör olayları veya dini olaylar göçlere neden olmaktadır. Örneğin Sırpların işgali nedeniyle Bosnalıların bulundukları bölgeyi terk etmesi siyasi nedenli bir göçtür.

  • Ekonomik Nedenler

  Ekonomik gelişmenin yavaş olduğu bölgelerde iş olanaklarının az olması, göçlere neden olmaktadır. İşsizlik nedeniyle yapılan göçlere işgücü göçü denir. İşgücü göçleri mevsimlik, kısa süreli veya uzun süreli olabilir. Örneğin ülkemizde yaz mevsiminde pamuk işçilerinin Çukurova’ya gelmesi mevsimlik işgücü göçüdür. 2. Meryem
  Bayan Üye

  göç bir takım sebeplerle gerçekleşen taşınma yada yer değiştirme işlemine deniliyor bu sebepler ekonomik olabiliyor coğrafi olabiliyor yada teror olabiliyor
+ Yorum Gönder