+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Kır Yerleşmelerini Kent Yerleşmelerinden Ayıran Özellik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kır Yerleşmelerini Kent Yerleşmelerinden Ayıran Özellik
  Kır ve kent yerleşmelerini birbirinden ayıran özellikler nelerdir?

  Şehirleri kır yerleşmelerinden ayıran özellikler
  Kır Yerleşmelerini Kent Yerleşmelerinden Ayıran Özellik.jpg
  1- Nüfusları fazladır.( Çok sayıda insanı barındırırlar.)

  2-Yayıldıkları alanlar geniştir.

  3-Geçiminde tarım dışı sektörler ağırlıktadır.

  4-Meskenler yanında çarşı, Pazar, fabrika, spor ve sanat merkezleri vb. bulunur.

  5-Çevrelerindeki alanlara ekonomik, sosyal ve kültürel yönden etki ederler.

  6-Çok büyük şehirlerde değişik soy, din ve ırktan insanlar birlikte yaşar.

  Benzer Özellikleri: İnsanların beslenme, barınma, korunma vb. temel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşmuşlardır.

  Temelinde insanların yapısı olan meskenler bir araya gelerek oluşmuşlardır. Başlangıçta ufak olan yerleşmelerin büyümeler ile oluşmuşlardır.

  DOKULARINA GÖRE YERLEŞMELER:

  Kent ve kır yerleşmelerinde farklı dokular göze çarpar. Bu farklılığın en büyük nedeni yerleşmelerin kurulduğu yerlerin coğrafi özellikleridir. (İklim, yer şekilleri, su kaynakları, toprak verimi, ayrıca insanların kültürel ve ekonomik yapılarıdır.)

  1-Dağınık Yerleşme: Suyun (yağışların) bol olduğu yerlerde, arızalı ve eğimli bölgelerde, evlerin birbirinden uzak olduğu bahçeler içerisinde insanlar dağınık olarak yerleşmişlerdir.

  Türkiye’de Karadeniz Bölgesi, dağınık yerleşmenin en yaygın olarak görüldüğü yerdir. Dağınık yerleşmede su fazlalığı ve yerşekillerinin engebeliliği etkilidir.

  2-Toplu Yerleşme: Evlerin birbirine yakın olduğu yerleşme biçimidir. Suyun az olduğu yerlerde ve arazinin düz olduğu ovalık alanlarda insanlar toplu olarak yerleşmişlerdir.

  Türkiye’de İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde su kaynakları az olduğu için toplu yerleşmeler fazladır.

  3-Çizgisel yerleşme: Akarsu boylarında ve bir yol boyunca ( hat boyunca) kurulan ve uzanan yerleşmelere “ Çizgisel yerleşme” denir.

  4-Dairesel yerleşme: Düz bir arazide veya ovada kurulan dairesel şekle sahip yerleşmelere “ dairesel yerleşme” denir.

  5-Kıyı boyu yerleşme: Genel olarak deniz, göl kıyılarında kıyı boyuna kurulan yerleşmelere “kıyı boyu yerleşme” denir. 2. FERAY
  Devamlı Üye


  Şehirleri kır yerleşmelerinden ayıran özellikler

  1- Nüfusları fazladır.

  2-Yayıldıkları alanlar geniştir.

  3-Geçiminde tarım dışı sektörlere dayanır.

  4-Meskenler yanında çarşı, pazar, fabrika, spor ve sanat merkezleri vb. bulunur.

  5-Çok büyük şehirlerde değişik soy, din ve ırktan insanlar birlikte yaşar.

+ Yorum Gönder