+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Sel Ile Ilgili Kısa Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sel Ile Ilgili Kısa Bilgiler
  sel ile ilgili kısa bilgiler nelerdir

  sel-ile-ilgili-k-sa-bilgiler-nelerdir.jpg
  Bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen Su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına Sel denir.
  Bir akarsu veya deniz, Göl gibi büyük su kitleleri kimi zaman fazlasıyla Suyla yüklenir, bunun sonucunda taşarak yatağından çıkar ve "sel" adı verilen bir doğal felakete neden olur. Sürekli yağan yağmurdan veya eriyen Kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su.
  İnsanlar tarih öncesi çağlardan beri yaşamak için hep nehir kıyılarını ve deniz kenarlarını tercih etmiştirler, çünkü suya yakın olmak demek aynı zamanda kolay ulaşım, daha yumuşak bir iklim ve daha verimli Topraklar demekti. Zaten eğer insanlar taşabilecek bu Sulara yakın olmasalardı sel bir afet olarak sayılmayacaktı.
  Seller tüm doğal tehlikelerin en tanınmışı ve en yaygınıdır. Bazı Seller birkaç Gün içinde meydana gelir, fakat seylap(ani sel) lar birkaç Dakika içinde suların kabarmasına neden olabilir. Su, hızla akan sel suları ile bir hayli kaya yükü, çamur, parçalanmış ağaçlar ve diğer enkazı da birlikte taşıyan doğal akıntı sistemlerine yol açarak dik Toprak kenarlarının üzerinden hızla aşar. Sel koşulları tarafından oluşturulan kaygan çamurlar keza bir tehlikedir.
  Selin en sık rastlanan sebebi kuvvetli ve uzun süreli yağıştır. Seller Kar erimesi sonucu oluşan kuvvetli akışlar veya drenaj kanallarının tıkanması sonucunda da meydana gelebilir. Günümüzde rastlanılan en yaygın sebep ise; kuvvetli yağmur fırtınalarında drenaj sistemlerindeki yetersizlik sonucu ana nehir kanallarının tamamen dolu olması ile meydana gelen taşmalar sonucu oluşan sellerdir. Dağlık bölgelerde ise seller kar erimesi veya yağışla birleşen kar suyundan meydana gelir. Çok nadir olarak da barajların çökmesi ve taşmasından kaynaklanan Seller rastlanılmaktadır.
  Sel Çeşitleri
  Seller oluş hızlarına göre sınıflandırılır;
  Kuvvetli yağışlardan sonraki birkaç Saat içinde veya bir yerdeki Suyun aniden serbest kalması ile oluşan seller ani seller olarak isimlendirilir. Bu tip seller örneğin dağlık bölgelerdeki küçük nehirlerin ani ve kuvvetli bir yağışa maruz kalmalarıyla oluşur ve çok hızlı bir şekilde en üst değerine ulaşır. Sel ise genellikle daha yavaş gelişir ve haftalar boyu etkili olur. Örneğin büyük nehirler boyunca görülen seller bu tip sellerdir.
  Selin Nedenleri?
  Sel ve taşkın afetini meydana getiren birçok faktör olmakla beraber en önemlisi insanların doğaya yönelik doğal ekolojik dengeyi bozucu tahribatlarıdır. Tabiattaki toprak – su – Bitki arasındaki doğal dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleler, yanlış arazi kullanımları ve ormansızlaşma hızlandırılmış erozyona, erozyonla yıpranan araziler de sel ve taşkınlara yol açmaktadır.
  Sele en çok nehir yataklarından taşmalar sonucu rastlanır. Ani ve kuvvetli yağışlar ve kar erimesi sonucu taşmalar oluşmaktadır. Nehir yataklarına gelen suyun Sele dönüşmesine yatakların amacı dışında kullanılması da çok etkili olmaktadır. Günümüzde çarpık kentleşme sonucu dere yataklarının gecekondulaşma bölgesi haline gelmesi, ağaçlandırılması, doldurulması veya nehir yataklarının değiştirilmesi sonucu her yıl ülkemizde büyük mal ve hatta can kayıplarına rastlanmaktadır. 2. FERAY
  Devamlı Üye


  Sel Hakkında Kısa Bilgiler

  Seller tüm doğal tehlikelerin en tanınmışı ve en yaygınıdır. Bazı seller birkaç gün içinde meydana gelir, fakat seylap(ani sel) lar birkaç dakika içinde suların kabarmasına neden olabilir. Su, hızla akan sel suları ile bir hayli kaya yükü, çamur, parçalanmış ağaçlar ve diğer enkazı da birlikte taşıyan doğal akıntı sistemlerine yol açarak dik toprak kenarlarının üzerinden hızla aşar. Sel koşulları tarafından oluşturulan kaygan çamurlar keza bir tehlikedir.

  Küçük çayların, sel yatakçıklarının, derelerin , mezraların, kuru çay yataklarının yada kuru havada zararsız görünen alçak tabanlı arazinin dahil taşıyabileceğini hatırlayın.

  Her nerede yaşarsanız yaşayın,olası sel tehlikesine karşı uyanık olun. Eğer alçak tabanlı bir sahada, su yada bir bentten gelen çay kenarında yaşıyorsanız, sellere karşı hazırlıklı bulunmalısınız.

 3. Ziyaretçi
  admin ADamsın Sen Sayeende Kardeşimin Ödevini Yaptık.
+ Yorum Gönder


sel ile ilgili yazı,  sel ile ilgili bilgiler