+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Sıcak su kaynakları dünyanın nerelerinde yoğunlaşmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sıcak su kaynakları dünyanın nerelerinde yoğunlaşmıştır
  Kısaca Sıcak su kaynakları dünyanın nerelerinde yoğunlaşmıştır biliyor musunuz?

  Yerkabuğundaki fay hatları üzerinde bulunan kaynaklardır. Fay kaynakları da denir. Suları yerin derinliklerinden geldiği için sıcaktır ve dış koşullardan etkilenmez. Sular geçtikleri taş ve tabakalardaki çeşitli mineralleri eriterek bünyelerine aldıkları için mineral bakımından zengindir. Bu tür kaynaklara; kaplıca, ılıca, içme gibi adlar verilir. Sıcak su kaynaklarının özel bir türüne gayzer denir.

  s-cak-su-kaynaklar-1.jpg

  Gayzer : Volkanik yörelerde yeraltındaki sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması ile oluşan kaynaklardır.

  Sıcak su kaynakları fay hatlarının yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaşır. Dünyada deprem kuşaklarının ve fay hatlarının bulunduğu gölgelerde sıkça sıcak su kaynaklarına rastlanır.

  Yani cevap: Etkin fay hatlarının bulunduğu bölgeler.

  Sıcak su kaynaklarının dağılışı: 1- Levha Kenarlarındaki Jeotermal Sistemler
  A. Aktif Kıta Kenarlarındaki Jeotermal Sistemler: Yeni Zelanda, Yeni Gine, Endonezya, Taiwan, Meksika,
  Hindistan ve Avrasya levhasının çarpışmasıyla oluşan Alp-Himalaya kuşağı,( 150 km genişlikte, 3000km uzunluktadır.) Çin’den başlayarak Kuzey Hindistan ( Tibet ),Pakistan, İran ve Türkiye ve Akdeniz kıyısı ülkeler ( Yunanistan, İtalya, Yugoslavya).
  (


  B) Okyanus ortası Sırtlar Üzerindeki Jeotermal Sistemler: Okyanus ortası sırtlarda aktivite gösteren volkanik faaliyetlerle ilgili olup örnek olarak İzlanda, Azor adaları verilebilir.

  2- Kıta içi Yarıklarda Bulunan Sistemler: Örnek: Doğu Afrika Rifti, Afar Üçgeni, Kızıl deniz gibi bölgeler, Ren Grabeni, Baykal Rifti. 2. Ebru
  Devamlı Üye


  KISACA SICAK SU KAYNAKLARI


  Yer kabuğunun faylarla parçalandığı yerlerde yüzeye yakın sıcak alanlar bulunur. Bu sıcak alanlar, fay kırıkları ile magmanın yüzeye sokulmasıyla oluşur. Yüzey suları faylar aracılığı ile sıcak alanlara kadar iner. Burada magmanın etkisiyle ısınır ve yine fayları takip ederek yüzeye ulaşır. Böylece sıcak su kaynakları oluşur.

  Sıcak su kaynaklarının bulunduğu ülkeler:

  Amerika Birleşik Devletleri (Batı kıyıları)
  Hawaii
  Japonya
  Türkiye
  İtalya
  Yeni Zelanda
  İzlanda

  Fas

+ Yorum Gönder