+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Granit nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Granit nedir
  Granit nedir ve nerde bulunur?


  Granit; parlak renkli, orta ya da iri taneli kaya türüdür. Oldukça sık rastlanan bir kaya olup benzerleri içinde silis bakımından en zenginidir. Ticari anlamdaysa yapı işlerinde kullanılan, mermer dışında, tanecik masif kayaları kapsar. Böylece, terim gerçek granitten değişik yapıda olan birçok iç kayalarla başkalaşım kayalarını da içine alır.

  Granit eski çağlardan bu yana önemli bir malzeme olma niteliğini korumuştur. Özellikle anıt gibi nemlenmeyle dayanıklılığın önemli olduğu yapılarda konstrüksiyonların alt tabakalarında kullanılır. Parçalanmış granit ise beton yapımında, kaya dolgu barajlarda kullanılır.Yapısında feldispat ve % 20 oranında kuvars bulunan granitte ayrıca, muskovit, biolit, piroksen ve hornblend de değişen miktarlarda bulunabilir. Oluşum süreci genellikle ilk önce erimiş mağmanın demir-magnezyum mineralleri ve plagioklas feldispatların kristalleşmesiyle başlar.

  Günümüzde İsveç, Finlandiya ve Kanada granit bakımından zengin ülkelerin başında gelir 2. Ebru
  Devamlı Üye


  HAKKINDA BİLGİ GRANİT

  Granit, sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlü magmatik derinlik kültesi. Plüton içindeki taneler çoğunlukla gözle görülebilir büyüklüktedir. Esas mineralleri feldspatın ortoklas cinsi ile az miktarda plajioklas ve kuvarstır. Ayrıca mika, hornblend, piroksen ve ikinci gruba giren turmalin, apatit, zirkon, grena, manyetit gibi mineraller de bulunabilir.Granitlerin renkleri, genellikle açık olmakla birlikte, içindeki feldspatların ve diğer minerallerin cins ve miktarına göre gri, pembe,turucu olabilir.

  Granitler, yeryüzünde çok yaygın olarak bulunurlar. Çeşitli yer kabuğu modellerinde görünür. Yeryüzünün temelini teşekkül ettirdiği kabul edilmektedir. Doğada dayk, silis ve batolitler halinde bulunabilir.

  granit.jpg

  Yollarda parke ve bordür taşı, yapılarda yapı taşı olarak çok eskiden beri bol miktarda kullanılmaktadır. Aşınmaya, basınca, darbeye karşı dayanıklı, güzel renkli ve iyi cila kabul eder. Atmosfer tesirlerine ve ayrışmaya karşı direnci yüksektir. Günümüzde daha çok parke ve bordür taşı ve bazı büyük yapılarda kaplama taşı olarak kullanılmaktadır.

  Granit, yeriçinde 400 santigrat derece civarında bir ısıya sahip olup, soğuması birkaç bin yıl gibi çok uzun bir zamanı kapsar. Bu ısı aynı zamanda jeotermal suların da kaynağıdır. Yeriçine süzülen suların, granitlerin çatlakları arasındaki hareketi, hem granitin yüksek ısısı ile su sıcaklığını arttırır hem de çözünebilir haldeki mineraller suyun bünyesine dahil olur. Jeotermal suların oluşumu bu şekilde gerçekleşir.

+ Yorum Gönder


granit nedir,  granit nedir nerelerde kullanılır