+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Marmara Bölgesinde Sanayi Nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Marmara Bölgesinde Sanayi Nasıldır
  Marmara Bölgesinde Sanayi nasıl bir gelişme içerisindedir?

  Ekonomik yönden en gelişmiş bölgemizdir. Sanayi kesiminde çalışan işçilerin yarıya yakını sanayi ürünlerinin üçte birinden fazlası bu bölgeden elde edilir. Sanayinin en çok geliştiği bölgedir.
  Marmara Bölgesinde Sanayi Nasıldır.jpg
  Bölgede Sanayinin Gelişmesinde;
  • Hammadde temininin kolay olması
  • Hinterlandının geniş olması
  • Ulaşım kolaylığı
  • İşgücünün fazla olması
  • Pazarlama kolaylıkları
  • Tüketici nüfusun fazla olması etkili olan faktörlerdir.

  Türkiye'de üretilen enerjinin 1/3'ü Marmara Bölgesi'nde tüketilir. Ülkemizin en büyük sanayi kuşağı bu bölgede İstanbul - Adapazarı arasında bulunmaktadır. Bu hat üzerinde çok çeşitli iş kolları yer alır. Türkiye'nin en gelişmiş ve işlek limanı İstanbul limanıdır.

  Bölge Türkiye ekonomisine ticaret ulaşım turizm ve sanayi faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle büyük katkı sağlar. En fazla vergi veren bölgemizdir. 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye


  Marmara Bölgesinde Sanayi


  Ekonomik yönden en gelişmiş bölgemizdir.
  Sanayi kesiminde çalışan işçilerin yarıya yakını bu bölgemizdedir. Sanayi ürünlerinin üçte birinden fazlası bu bölgeden elde edilir.

+ Yorum Gönder