+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Pratik Coğrafi Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Pratik Coğrafi Bilgiler

  Pratik Coğrafi Bilgiler Nasıl Olur Sizce?


  Karadeniz ve Akdeniz dağları kıyıya paralel;Ege de kıyıya diktir.
  Coğrafi Bilgiler.jpg
  · Dönenceler arasındaki her yer yılda 2 kez dik açıyla alır
  · doğudaki bir noktanın yerel saati daima batıdaki bir noktadan daha ilerdedir. Doğudaki noktada güneş, batıdakine göre daha erken doğup daha erken batarken; batıdakinde ise daha sonra doğar ve batar
  · Ekvatordan kutuplara gidildikce tuzluluk orani azalir yanlis yazdin herhalde ormegin akdeniz karadenizden tuzludur
  · Ekvatordan kutuplara gidildikçe, izdüşüm alanları azalır.
  · iki ülkenin dogu ve bati genişlikleri aynı olmasına rağmen birinde tek yerel saat digerinde birden fazla yerel saat kullanılıyor ise bunun sebebi iki ülke arasındaki meridyen sayısı farklarındadır
  · Kalıcı kar sınırı enleme göre değişir.ekvatora yakın yerlerde dağlık alanlarda,kutuplara yakın yerlerde deniz seviyesin yakındır.
  · Bir yerin yağışı fazla olmasına rağmen suya daha fazla ihtiyacı varsa ve kuraklık oluyorsa buharlaşma fazla olduğu içindir.
  · İklim;tarim ürünü çeşidine,toprağın yapısına,bitki örtüsü veçeşidine,akarsuların akımı-rejimi-hızı ve tipine,ekonomik etkinliklere,yerleşme şekline,ev tiplerine,,turizme,nüfusun az-çok-dağınık ve toplu olmasına,hayvancılık çeşidine,ulaşıma etki eder.madenleri etkilemez;
  · Bir yerde hayvanlar yağış durumuna göre süt veriyorsa orada besi hayvancılığı yerine mera hayvancılığı yapılmaktadır.
  · Bir yerde tarım ürünleri o yılki yağışa göre azalıyor veye çoğalıyorsa genelde tahıllarve baklagiller ekilir.Orada toprak genelde nadasa bırakılır(yani bir yıl ekilip eretesi yıl ekilmez dinlendirilir)
  · Deniz kıyısında olmalarına rağmen bir bölgede yağış fazla ise dağdağ kıyıya paraleldir.yağış az ise ya kıyıya diktir veye yüksekliği azdır.
  · Bir depremde can ve mal kaybınınfazla olması yerin fay hattı üzerinde olması ve depremin şiddetinin fazla olmasıyla ilgilidir .
  · Bitki örtüsü iklime göredir . Bir iklimde o iklime ait bitki örtüsü farklı yüksekliklerde yer kaplıyorsa enlemleri farklıdır.Örnek maki: Akdenizde 1.000 m’ye kadar ,Egede 700,Marmarada 500 m’ ye kadar yetişir .
  · Bir yerde Akarsu üzerinde ulaşım yapılırsa o nehir hem süreklidir(Her mevsim yağışlıdır )hem de orası yüksek dağlıdır.
  · Bir dağda kar iki tarafta farklı zamanlarda eriyorsa; Bakı ile ilgilidir.(Güneye bakmaya göre değişir.)k.yarım kürede dağın güney yamacı ,g.yarım kürede dağın kuzey yamacı karın çabuk eridiğibitkinin erken olgunlaştığı kısımlardır.
  · Akarsu yüğksekten akarsa ve debisi fazlaysa enerji potansiyeli fazladır.
  · Bir yerde her mevsim yağış varsa buğday,arpa,mercimek,nohut yetişmez.
  · Sürekli yağış seven bitkiler pirinç,çay,mısır,kahve muz ,orman.
  · Yaz yağışını seven hayvanlar sığırlardır. Ülkemizde en çok erzurum kars ve doğu karadeniz bölümündedirler.
  · Küçük baş hayvanları be bozkır bitki örtüsünün bulunduğu alanlar birbirine paraleldir.
  · Fiziki haritada iki ova ,iki bölge ,iki dağ farklı renkte gösteriliyorsa yükseklikleri farklıdır.
  · Fiziki haritada iki su ve deniz farklı yenklerde gösterilmişse derinlikleri farklı olduğu içindir.
  · Aynı enlemlerde yer almalarına rağmen iki yerin sıcaklıkları farkıysa karasallık-denizellik,yüselti ve buharlaşmayla ilgilidir.
  · Deniz kıyıları nemli olduğu için aşırı ısınmaz,çok soğumaz.genelde yağış miktarı fazla olur.orman ve bitki örtüsü bakımından zengin olurlar.nem fazla olduğu için tarım ürünleri suya fazla ihtiyaç duyamazlar.
  · İki yer deniz kenarında olmalarına rağmen sıcaklıkları aynı değilse enlemleri farklıdır.(ikisi bir yarım küredeyse biri yukarı enlemlerde diğeri daha düşük enlemde olduğu için düşük enlemdeki daha fazla ısınır.
  · İki denizin tuz oranları ve tatlılıkları farklıysa enlemle ilgilidir.karadeniz tatlı kutuplara yakın olduğundan,akdeniz tuzlu ekvatora yakın olduğundan.en tuzlu deniz kızıldenizdir.
  · Bir yer deniz kenarında olmasına rağmen nüfüsü az ise genelde dağlıktır.
  · Bir yer deniz kenarında ise ve bazı mevsimlerde nüfusu artıyorsa turizme bağlıdır.nadir de olsa mevsimlik işçi göçü de almış olabailir.
  · Bir yerde ölüm fazla olmasına rağmen nüfus artarsa doğum fazladır veya göç almıştır.
  · Bir yer sanayi,turizm ,ticaret ,eğitim ve sağlık imkanlarının geliştiği bir yerse göç alır.
  · Bir yer çöl,dağlık,soğuk,toprak parçalanmış ve savaş çıkmışsa göç verir.
  · Bir haritada kara içinda denizden uzak iki bölge yağişları,sıcaklıkları,bitki çeşitleri farklıyasa yükselti ve buharlaşmayla ilgilidir.
  · Bazı yerlerin nüfus artışı yer altı kaynaklarına bağlıdır.(Batman,zonguldak,elazığ,soma)
  · Sanayi faaliyetine bağlı nüfüsü artan yerler:İzmir,İstanbul,Ankara ,Eskişehir,Kayseri,Bursa,Kocaeli,Sakarya,Gaziantep ,malatya,konya,iskenderun,ereğli)
  · Dünyada 7 kıta üç okyanus mevcuttur.
  · 7 kıta:asya,k.amerika,g.amerika,afrika,avrupa,antart ika,okyanusya kıtaları
  · 3 okyanus :büyük okyanus,atlas okyanusu,hint okyanusu
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Bir yerin iz düştümü ile gerçek yükseklik arasındaki fark ne kadar fazlaysa o yer o kadar çok eğimlidir.Yanı iz düşümü yükseklik ile gerçek yükseklik arasındaki fark büyüdükçe eğitmde artış gösterir.
+ Yorum Gönder