+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Jeomorfoloji neyi inceler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Jeomorfoloji neyi inceler

  Jeomorfoloji neyi inceler hakkında bilgi

  Jeomorfoloji neyi inceler hakkında bilgi.jpg
  jeomorfolog : yüzey bilimci.
  jeomorfoloji : fr. géomorphologie. dilimizde uzun zamandan beri “yeryüzü engebelerini ve aşınma ile ilgili gelişimleri inceleyen bilim” anlamında kullanılan jeomorfoloji için kurulumuz yüzey bilimi karşılığını teklif etmektedir.
  örnek: ekili topraklardaki aşınma ile savaşmak yüzey biliminin konusuna girer.
  jeolog : yer bilimci.
  jeoloji : fr. géologie. “yer yuvarlağının yapısını, birleşimini evrimini inceleyen bilim” kurulumuz bu kelimeye karşılık olarak dilimizde zaten var olan yer bilimi sözünün kullanılmasını kararlaştırmıştır.
  örnek: yer bilimi olaylarından bazıları enerjilerini güneş, sıcaklık, rüzgâr ve yağmurdan alır.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Jeomorfoloji nedir

  Yer kabuğu şeklinin meydana gelmesi ve değişmesi ile meşgul olan bilim dalı. Bunun yanında yeraltı tabakalarının özelliklerini incelemekle de meşgul olurjeomorfoloji
  On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıldan itibaren tabiatla uğraşan bilim adamları, yeryüzü şeklinin iç kuvvetler, erozyon ve depolanma sonucu ortaya çıktığını söylemişlerdir. Daha sonra erozyonun kıymetinin anlaşılmasıyla bu bilim dalının değeri artmıştır. On dokuzuncu yüzyılda yerkabuğunun erozyona bağlı jeomorfik bir çevrimden geçtiği kabul edilmiştir. Buna göre yerkabuğunun gençlik, olgunluk ve yaşlılık devreleri mevcuttur. Bazı bilim adamları bu sınıflamayı fazla basitleştirilmiş olarak kabul etmekte ve sınıflamanın kayaçların oluşumuna(orijinine) bağlı olacağını ileri sürmektedirler.
  Günümüzde jeomorfolojinin muhteviyatı (kapsamı) ve metodu genişletilmiştir. Hava fotoğrafları, daha önce elde edilemeyen ayrıntılı bilgiyi elde etme imkanı vermiştir. Bunun yanında iklimin de yerkabuğunun şekillenmesine tesir eden önemli bir faktör olduğu kabul edilmiştir. Paleojeomorfoloji ise eski zamanlardaki yerkabuğu şeklini inceleyen bir alt bilim dalıdır.

+ Yorum Gönder