+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Hidrocografyanın bilim dalı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Hidrocografyanın bilim dalı
  Hidrocografyanın bilim dalları nelerdir?

  Fiziki Coğrafya'nın bir kolu olan Hidrografya, okyanus ve deniz çanaklarının morfolojik karakteriyle bunları dolduran su kütlesinin yüzeyinde ve içinde meydana gelen olayları (deniz suyunun sıcaklığı, tuzluluğu ve hareketleri) ve karalar üzerindeki göllerin nasıl oluştuğunu, göl sularını ve göllerdeki seviye değişikliklerini, kaynakları ve akarsuları (bilhassa akarsu rejimlerini) inceler.
  hidrocografyan-n-bilim-dal-.jpg
  Coğrafyanın Dalları

  Coğrafi Bilgi

  Coğrafi Yer Şekilleri

  Coğrafi Olaylar

  Beşeri Coğrafya

  Ekonomik Coğrafya

  Fiziki Coğrafya

  Beşeri Coğrafya

  Jeomorfoloji

  Kılimatoloji

  Hidrografya ( sular coğrafyası)

  Kaynaklar

  Potamoloji

  Limnoloji (gölbilim)

  Toprak Coğrafyası

  Toprağı Oluşturan Faktörler

  Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

  Toprağın Sınıflandırılması

  Biyocoğrafya

  Afetler Coğrafyası

  Nüfüs Coğrafyası

  Dünya Nüfusunun Özellikleri

  Yerleşme Coğrafyası

  Sanayi Coğrafyası

  Tarım Coğrafyası

  Turizm Coğrafyası

  Ulaşım Coğrafyası

  Ticaret Coğrafyası

  Madencilik

  Enerji Kaynakları

  Coğrafi Keşifler  Hidrografya ( sular coğrafyası)


  Hidrografya ( Türkçe: sular coğrafyası), yeraltı ve yer üstü sularının oluşum ve dağılımlarını araştıran ve insan yaşamı üzerine etkilerini inceleyen bilim dalıdır.


  Yunanca, "hidro" (su) ve "graphein" (tasvir) kelimelerinden oluşan Hidrografya, yeryüzünde bulunan suları (
  kaynak,


  akarsu,
  göl,
  deniz ve
  okyanus) ve
  yeraltı sularını inceler.


  Fiziki coğrafyanın bir kolu olan hidrografya, okyanus ve deniz çanaklarının morfolojik karakteriyle bunları dolduran su kütlesinin yüzeyinde ve içinde meydana gelen olayları (deniz suyunun sıcaklığı, tuzluluğu ve hareketleri) ve karalar üzerindeki göllerin nasıl oluştuğunu, göl sularını ve göllerdeki seviye değişikliklerini, kaynakları, akarsuları ve rejimlerini inceler. 2. Meryem
  Bayan Üye

  Hidrografya diğer anlamıyla sular coğrafyası da deniliyor , yeraltı ve yer üstü sularının oluşum ve dağılımlarını araştıran ve insan yaşamı üzerine etkilerini inceleyen bilim dalıdır.
+ Yorum Gönder